Відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та енергетики

пн.-чт.: 9:00 - 18:00, пт.: 9:00 - 17:00

Обідня перерва: 13:00 - 14:00

Вихідний: сб., нд.

Відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та енергетики

Керівник:
Кішко Василь Васильович

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та енергетики

управління розвитку територій та інфраструктури

Дрогобицької районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1.1. Управління розвитку територій та інфраструктури Дрогобицької районної державної адміністрації (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і забезпечує виконання покладених на нього завдань на території району.

1.2. Управління підпорядковане голові районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обовязків, а також підзвітне і підконтрольне департаменту архітектури та розвитку містобудування, департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства, департаменту дорожнього господарства, управління транспорту та зв’язку, департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів районної та обласної державних адміністрацій, наказами начальників департаментів і управлінь обласної державної адміністрації з питань, що входять до компетенції управління, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.

ІІ. Завдання управління

2.1. Основними завданнями Управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері:

- житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури, дорожнього господарства, паливно-енергетичного комплексу;

- містобудування та архітектури;

2.2. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

2.2.1 У галузі житлово-комунального господарства:

1)розробляє і подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

- удосконалення структури управління і розвитку житлово-комунального господарства району;

- впровадження регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів;

- удосконалення системи соціального захисту населення (споживачів житлово-комунальних послуг) та встановлення соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування;

2) координує роботу житлово-комунальних підприємств, пов'язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг;

3) забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно- правових актів з питань житлово-комунального господарства;

4) забезпечує згідно із законодавством реформування житлово-комунального господарства району відповідно до державної і місцевої програм на засадах прозорості та гласності;

5) сприяє розробленню проектів благоустрою сіл і селищ;

6) проводить моніторинг стану реалізації державних, галузевих та місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства;

7) організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства району в осінньо- зимовий період;

8) сприяє прийняттю об'єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;

9) вживає заходів по оснащенню об'єктів житлово-комунального господарства і наявного житлового фонду району засобами обліку та регулювання споживання води відповідно до завдань державних та регіональних програм.

Бере участь у :

- у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету району;

- бере участь у реалізації державної політики у сфері санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем водопостачання та водовідведення.

2.2.2 В сфері розвитку інфраструктури:

1) розробляє і подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

- проектів програм розвитку паливно-енергетичного комплексу району;

- утворення, реорганізації і ліквідації підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

- удосконалення системи обліку електро-, газо-, і водопостачання, нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів;

- проекту робіт з будівництва,реконструкції,ремонту та утримання вулиць та доріг комунальної власності

2) здійснює прогнозування можливих рівнів енергозбереження на підприємствах, в установах та організаціях;

3) сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

4) сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів і вантажів у межах району;

5) веде облік підприємств паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

Бере участь у :

- виконанні державних цільових програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку;

- розробленні та здійсненні заходів щодо створення сприятливих умов для надання послуг поштового зв'язку та телекомунікаційних послуг;

- ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на підприємствах паливно- енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв'язку;

- розробленні та впровадженні механізмів стимулювання ефективного використання паливно-енергетичних та вторинних ресурсів;

- впровадженні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та розвитку малої гідро- і теплоенергетики.

2.2.3У сфері паливно-енергетичного комплексу:

1) Забезпечує на території району реалізацію державної політики в галузях паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження;

2) Аналізує стан і тенденції розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження і вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів їх подальшого розвитку, виконання робіт і надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;

3) Узагальнює та вносить пропозиції щодо формування державного або регіонального замовлення на виробництво продукції та надання послуг у галузях паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження;

4) Розробляє проекти річних, середньострокових, довгострокових програм в галузях паливно-енергетичного комплексу.

2.2.4 У галузі містобудування та архітектури:

1) готує рішення щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;

2) вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;

3) готує пропозиції до програм соціального-економічного розвитку району і подає їх на розгляд голові районної державної адміністрації;

4) здійснює моніторинг:

- реалізації схеми планування території району;

- стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

- забудови та іншого використання територій;

5) сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

6) вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

7) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

8) забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

9) готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

10) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

11) координує діяльність суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини; підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

12) надає містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок;

13) видає будівельні паспорти забудови земельних ділянок;

14) надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

15) оформлює паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

16) надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об’єктам містобудування;

17) сприяє забезпеченню та веденню містобудівного кадастру на території району;

18) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

19) сприяє створенню та оновленню картографічної основи території району;

20) співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

21) інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

22) забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації у галузі земельних відносин, в тому числі розпорядження землями державної власності, у визначених законодавством випадках;

23) здійснює координацію роботи щодо охорони об’єктів культурної спадщини в межах передбачених чинним законодавством;

24) здійснює контроль у сфері охорони культурної спадщини на території району;

25) забезпечує захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

26) здійснює інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, передбачені Законом України «Про охорону культурної спадщини»;

27) виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

2.2.5 Управління здійснює інші повноваження:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

6)розробляє проекти розпоряджень голови місцевої держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

7) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

8) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, проектів наказів керівника апарату місцевої держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

9) бере участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

10) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові місцевої держадміністрації;

11) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

12) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

13) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

14) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

15) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

16) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

17) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

18) забезпечує захист персональних даних;

19) здійснює інші передбачені законом повноваження.

III.Права управління

3.1 Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені законодавчими та нормативно-правовими актами та має право:

3.1.1 одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.1.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань, що належать до компетенції структурного підрозділу, спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

3.1.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сферах, що відносяться до компетенції управління.

3.1.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

3.1.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

3.2. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

IV.Структура управління

4.1. Структура управління складається із:

- відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та енергетики.

- відділу містобудування та архітектури

4.2 Управління очолює начальник управління, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.

На посаду начальника управління призначається повнолітній громадянин України, який вільно володіє державною мовою та здобув вищу освіту, з досвідом роботи на посадах державної служби категорії “Б” чи “В” або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

Відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та енергетики управління розвитку територій та інфраструктури очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.

На посаду начальника відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та енергетики призначається повнолітній громадянин України, який вільно володіє державною мовою та здобув вищу освіту, з досвідом роботи на посадах державної служби категорії “Б” чи “В” або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

Відділ містобудування та архітектури управління розвитку територій та інфраструктури очолює начальник відділу, який за посадою є головним архітектором Дрогобицького району. Начальник відділу містобудування та архітектури, головний архітектор призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.

На посаду начальника відділу містобудування та архітектури, головного архітектора призначається повнолітній громадянин України, який вільно володіє державною мовою та здобув вищу архітектурну освіту, з досвідом роботи на посадах державної служби категорії “Б” чи “В” або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року та стажем організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років . Призначення на посаду начальника відділу містобудування та архітектури, головного архітектора здійснюється виключно за результатами конкурсу, який проводиться за участю місцевої організації Національної спілки архітекторів України.

4.3. Начальник управління:

4.3.1 здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

4.3.2. подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

4.3.3 розробляє та подає для затвердження посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4.3.4 планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

4.3.5 вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

4.3.6 звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

4.3.7 може входити до складу Колегії районної державної адміністрації;

4.3.8 вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

4.3.9 може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

4.3.10 представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з департаментом архітектури та розвитку містобудування, департаментом розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства, департаментом дорожнього господарства, управлінням транспорту та зв’язку, департаментом паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

4.3.11 видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

4.3.12 проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

4.3.13 забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

4.3.14 інформує керівництво районної державної адміністрації у разі покладання на управління виконання роботи, що не належить до функцій управління чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи виконавчого органу місцевого самоврядування не надають документи, матеріали, необхідні для вирішення порушених питань тощо;

4.3.15 здійснює інші повноваження, визначені законом.

4.3.16 Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою місцевої держадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, або керівником відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації вищого рівня.

4.4. Начальник відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та енергетики здійснює повноваження визначені пп.2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 розділу ІІ Положення.

Начальник відділу містобудування та архітектури, головний архітектор здійснює повноваження визначені пп. 2.2.4 розділу ІІ Положення. Начальник відділу містобудування та архітектури, головний архітектор має право видавати накази з питань реалізації наданих йому повноважень.

V. Заключні положення

5.1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

5.2. Штатний розпис управління затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника управління.

5.3. Управління має власний бланк .

5.4. Начальник управління у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, розпорядженнями, дорученнями голови райдержадміністрації, заступника голови РДА, наказами керівника апарату та цим Положенням

Підпорядковується:

Першому заступнику голови Дрогобицької районної державної адміністрації


Працівників в підрозділі - 3 / 4

  • начальник відділу - Кішко Василь Васильович
  • провідний спеціаліст - Раделицька Наталія Ігорівна
  • головний спеціаліст - Якимчук Михайло Богданович
  • головний спеціаліст -
Використовуючи цей сайт, ви маєте погодитися з викорстанням нами файлів cookie.