Шлярп Роман Іванович

Перший заступник голови Дрогобицької районної державної адміністрації

Графік прийому

1, 3 вівторок

з 10.00 до 13.00

виїзні прийоми:

2, 4 вівторок

Телефон

(03244) 3 97 73

м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 37,

2-й поверх, каб. .......

Народився:

17 травня 1986 року, в м.Дрогобич, Львівська обл., Україна.

Освіта:

2003 -2008 рр. - Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Фінанси», кваліфікація спеціаліст;

2010 - 2012рр. - Прикарпатський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, кваліфікація спеціаліст з правознавства.

Досвід роботи:

2009-2010 рр. - сектор дільничих інспекторів міліції Дрогобицького МВ ГУМВС у Львівській області - дільничий інспектор міліції;       

2010-2011 рр. - сектор дільничих інспекторів міліції Дрогобицького МВ ГУМВС у Львівській області - старший дільничий інспектор міліціїї;

2011-2012 рр. - сектор Державної служби боротьби з економісною злочинністю Дрогобицького МВ ГУМВС у Львівській області - оперуповноважений;

01.07.2012 - 09.11.2012 року - сектор Державної служби боротьби з економісною злочинністю Дрогобицького МВ ГУМВС у Львівській області - старший оперуповноважений;

09.11.2012 - 15.10.2014 року - сектор Державної служби боротьби з економісною злочинністю Дрогобицького МВ ГУМВС у Львівській області - оперуповноважений;

15.10.2014 - 10.04.2015 року - сектор Державної служби боротьби з економісною злочинністю Дрогобицького МВ ГУМВС у Львівській області - оперуповноважений;

10.04.2015 - 05.06.2015 року - сектор Державної служби боротьби з економісною злочинністю Дрогобицького МВ ГУМВС у Львівській області - оперуповноважений;

05.06.2015 - 06.11.2015 року - міжрайонний відділ № 4 Управління протидії злочинності у сфері економіки ГУМВС у Львівській області - старший оперуповноважий;

07.11.2015 - 13.02.2017 року - Управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕ НП України - оперуповноважий;

13.02.2017 - 01.12.2019 року - міжрайонний відділ № 4 (м.Дрогобич) Управління захисту кономіки у Львівській області ДЗЕ НП України - старший оперуповноважий;

01.12.2019 - 01.06.2020 року - СППП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області - дільничий офіцер поліції;

01.06.2020 - 12.01.2021 року - 1 - ше відділення ( з рослідування тяжких та особо тяжких злочинів ) слідчого відділу Дрогобицького ВП ГУМВС у Львівській області - старгий слідчий;

2021 рік - сектор запобігання корупції ГУНП у Львівській області - старший інспектор.

Перший заступник голови райдержадміністрації

Виконує обов’язки голови районної державної адміністрації на період його відсутності, координує діяльність керівників управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до функціональних обов’язків.

Забезпечує на території району реалізацію:

 • державної політики економічного і соціального розвитку;
 • державної цінової політики;
 • державної промислової політики;
 • державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно- приватного партнерства;
 • державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи;
 • державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;
 • державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;
 • єдиної державної зовнішньо-економічної політики;
 • державної політики у сфері агропромислового розвитку та екології;
 • державної бюджетної політики;
 • у сфері житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури, дорожнього господарства, паливно-енергетичного комплексу;
 • у сфері містобудування та архітектури на території району;
 • взаємодії з органами місцевого самоврядування та координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Забезпечує реалізацію державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, організовує взаємодію з органами місцевого самоврядування з питань соціально-економічного розвитку. У межах повноважень вирішує питання соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць району.

Забезпечує розробку проєктів щорічних програм, середньострокових та довгострокових прогнозів соціально-економічного розвитку району, організацію їх виконання.

Вносить пропозиції для розробки проєктів програми соціального та економічного розвитку Дрогобицького району і довгострокових прогнозів, а також до проєктів цільових програм розвитку відповідних галузей економіки.

Організаційно забезпечує проведення перевірок виконання на території району Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Сприяє діяльності торгівельної мережі.

Сприяє отриманню від усіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформації, необхідної для складання і виконання бюджету.

Сприяє здійсненню контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності зобов’язань щодо платежів до державного і місцевого бюджетів, а також за встановленням відповідно до законодавства місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Взаємодіє з суб’єктами господарської діяльності, у тому числі кредитно-фінансовими установами.

Вносить в установленому порядку пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу району.

Забезпечує реалізацію державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"; державної політики щодо підтримки розвитку підприємництва.

Координує розробку і реалізацію районної програми розвитку малого підприємництва.

Сприяє забезпеченню реалізації повноважень райдержадміністрації щодо створення спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності.

Сприяє в поданні висновків про доцільність розташування на території району нових підприємств та інших виробничих об’єктів незалежно від форм власності.

Забезпечує реалізацію державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм, прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва, використання та охорони земель, лісового та водного господарства.

Сприяє формуванню та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону.

Координує організацію роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки.

Організовує складання проєктів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання бюджету та схвалених радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

Забезпечує реалізацію державної бюджетної політики на території району, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Сприяє поданню в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників та пропозицій до проєкту Державного бюджету України щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субвенцій, даних про зміни складу об’єктів, які підлягають бюджетному фінансуванню, підготовки територіального балансу фінансових ресурсів.

Сприяє складанню і поданню на затвердження районній раді бюджету району та інформації про його виконання.

Вносить пропозиції щодо внесення змін до районного бюджету у визначених законодавством межах.

Надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування щодо формування місцевих бюджетів.

Координує діяльність учасників бюджетного процесу на всіх його етапах.

Сприяє організації подання на розгляд і затвердження районною радою звітів про виконання районного бюджету в термін визначений чинним законодавством.

Взаємодіє з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями у сфері охорони навколишнього природного середовища, водокористування, поводження з відходами та атмосферного повітря, розвитку мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду, лісових відносин, мисливського господарства та полювання на території району.

Сприяє формуванню екологічної мережі району, збору інформації та підготовці аналітичних довідок про стан навколишнього середовища району з метою оперативного реагування на проблемні питання та загрози.

Відповідно до чинного законодавства сприяє організації роботи з контролю за цільовим використанням бюджетних коштів.

Сприяє у здійсненні розробки пропозицій щодо фінансово-економічного обгрунтування обсягів продукції, що підлягає продажу для державних потреб за рахунок державного бюджету; на пропозиції органів місцевого самоврядування сприяє у формуванні обсягів продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування.

Сприяє вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції, забезпечення охорони прав винахідників і раціоналізаторів.

Здійснює контроль за забезпеченням виконання зобов’язань за міжнародними договорами України на відповідній території.

Сприяє розвитку міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, незалежно від форм власності; розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції на експорт;

Сприяє забезпеченню реалізації державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю; соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісного проведення атестації робочих місць; сприяє зайнятості населення на рівні регіону.

Координує роботу, пов’язану із забезпеченням проведення згідно з законом громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні.

Координує забезпечення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, що функціонують у межах району.

Координує підготовку матеріалів і пропозицій голові райдержадміністрації щодо фактів порушення виконавчими комітетами міських, селищних рад Конституції України, Законів України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень обласної і районної рад, розпоряджень обласної і районної державної адміністрації, інших актів законодавчої і виконавчої влади, а також невиконання міськими, селищними, сільськими головами, виконавчими комітетами повноважень, делегованих їм державою.

Сприяє внесенню пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району.

Забезпечує здійснення моніторингу реалізації схеми планування території району; стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій); забудови та іншого використання територій.

Координує діяльність: суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини; підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надаютьпослуги у сфері містобудування та архітектури.

Забезпечує інформування населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних, транспортних та інших комплексів.

Здійснює координацію роботи щодо охорони об’єктів культурної спадщини в межах передбачених чинним законодавством; здійснює контроль у сфері охорони культурної спадщини на території району. забезпечує захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження.

Сприяє удосконаленню розвитку житлово-комунального господарства району; системи соціального захисту населення (споживачів житлово-комунальних послуг) та встановлення соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування, впровадженню регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів.

Координує роботу житлово-комунальних підприємств, пов'язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг.

Забезпечує додержання вимог нормативно- правових актів з питань житлово-комунального господарства, проводить моніторинг стану реалізації державних, галузевих та місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства.

Бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до проєктів програм соціально-економічного розвитку та проєкту бюджету району; у сфері санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем водопостачання та водовідведення.

Сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів і вантажів у межах району;

Бере участь у виконанні державних цільових програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку; розробленні та здійсненні заходів щодо створення сприятливих умов для надання послуг поштового зв'язку та телекомунікаційних послуг; ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на підприємствах паливно- енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв'язку; розробленні та впровадженні механізмів стимулювання ефективного використання паливно-енергетичних та вторинних ресурсів; впровадженні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та розвитку малої гідро- і теплоенергетики.

Аналізує стан і тенденції розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження і вносить пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів їх подальшого розвитку, виконання робіт і надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;

Забезпечує проведення роз’яснювальної роботи про обмежений режим господарської діяльності та заборону будівництва в межах прибережних захисних смуг; водних об’єктів; облік надрокористувачів.

Організовує роботу з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування населення.

Вносить пропозиції щодо управління корпоративними частками державної власності в туристичних організаціях.

Сприяє вирішенню питань капітального будівництва.

Сприяє в організації державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням будівельних норм відповідно до законодавства.

Здійснює керівництво:

Організовує роботу комісій відповідно до закріплених структурних підрозділів райдержадміністрації та напрямків роботи.

Забезпечує взаємодію з:

 • Дрогобицьким управлінням ГУ ДФС у Львівській області.
 • Дрогобицьким управлінням Державної казначейської служби України Львівської області.
 • відділеннями банків.
 • державною установою “Дрогобицька виправна колонія № 40”.
 • підприємствами торгівлі та побуту,
 • посадовими особами з охорони навколишнього природного середовища,
 • Держекоінспекцією у Львівській області, компетенція, яких поширюється на територію району,
 • державним підприємством “Дрогобицьке лісове господарство”,
 • державним підприємством “Самбірське лісове господарство”,
 • сільськогосподарським підприємством усіх форм власності,
 • обслуговуючими та агросервісними підприємствами і організаціями АПК,
 • відділеннями благодійної організації «Львівська аграрна дорадча служба»,
 • Дрогобицьким дочірнім лісогосподарським підприємством “Галсільліс”,
 • державних або з часткою державної власності акціонерними компаніями, товариствами, корпораціями, концернами у сфері паливно-енергетичного комплексу, у сфері житлово-комунального господарства,
 • будівельними організаціями,
 • промисловими підприємствами в галузі будівельних матеріалів,
 • підприємствами переробної та харчової промисловості,
 • житлово-комунальними господарствами району,
 • організаціями транспорту,
 • посадовими особами Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області, компетенція, яких поширюється на територію району,
 • землевпорядними організаціями,
 • товариством охорони пам’яток історії та культури.
 • Дрогобицьким управлінням ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області,
 • філією “Дрогобицький райавтодор” ДП «Львівський облавтодор»;
 • ДАК «Автомобільні дороги України»,
 • Дрогобицьким управлінням водного господарства.
 • районною асоціацією фермерів,
 • міськрайонним управлінням у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області,
 • товариствами мисливців і рибалок, садівників та городників.

Хто заміщає повноваження:

Закріплені територіальні громадами:

Використовуючи цей сайт, ви маєте погодитися з викорстанням нами файлів cookie.