Роз’яснення щодо ситуації з перевіркою навчальних закладів у Дрогобицькому районі на дотримання карантинних обмежень

Роз’яснення щодо ситуації з перевіркою навчальних закладів у Дрогобицькому районі на дотримання карантинних обмежень

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій (протокол №35 від 21 вересня 2021 року) вирішено встановити з 00 год. 00 хв. 23 вересня 2021 року «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території всіх регіонів України та запровадити на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Відповідно до рішення Державної комісії ТЕБ і НС, на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки і надзвичайних ситуацій Львівської області (протокол №24 від 21 вересня 2021 року) вирішено, зокрема,:

— визначити, що карантин у зв’язку із поширенням COVID-19 діє на всій території Львівської області до 31 грудня 2021 року;

— встановити, що на території Львівської області з 00 год. 00 хв. 23 вересня 2021 року діють карантинні обмеження, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 (із змінами) для «жовтого» рівня епідеміологічної небезпеки;

головам райдержадміністрацій, міських, селищних, сільських територіальних громад забезпечити неухильне дотримання карантинних обмежень, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 (із змінами та доповненнями);

— Головному управлінню Національної поліції у Львівській області, Головного управлінню Держпродспоживслужби у Львівській області, головам райдержадміністрацій, міських, селищних, сільських територіальних громад посилити контролюючі заходи щодо дотримання протиепідемічних заходів на адміністративних територіях області.

Листом Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації від 21.09.2021 року №02-01/06/3400, який адресований, зокрема, керівникам відділів освіти райдержадміністрацій, територіальних громад, повідомлено про організацію освітнього процесу в закладах освіти під час «жовтого» рівня епідемічної небезпеки. В тому числі зазначено, що з метою забезпечення і гарантування прав здобувачів освіти та отримання якісної освіти будуть створені комісії, які здійснюватимуть перевірку організації та проведення дистанційної форми навчання. За результатами роботи комісій прийматимуться відповідні управлінські рішення.

Щодо власне карантинних обмежень, то зазначимо, що такі передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 (із змінами та доповненнями), де в пунктах 3, 15-1 вказано, що у разі встановлення “жовтого” рівня епідемічної небезпеки додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених пунктом 2-2 цієї постанови, забороняється: відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів освіти, в яких не менш як 80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Крім цього, листом Міністерства освіти і науки України від 22.09.2021 року №1/9-487 повідомлено, що на території всіх регіонів України застосовуються обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки та також встановлено вказані вище обмеження.

Відтак, якщо в закладі освіти менш ніж 80% працівників, які мають один із необхідних документів, навчання має продовжуватися з використанням технологій дистанційного навчання. Освітній процес для зазначеної категорії учнів повинен тривати в дистанційному форматі.

У відповідності до ст. 2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують: 1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; 2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян.

Статтею 6 даного Закону передбачено, що розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, прийняті в межах їх компетенції, є обов’язковими для виконання на відповідній території всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.

Стаття 13 цього Закону встановлює, що до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань: 1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; 6) науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, сім’ї, жінок, молоді та дітей. Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання, віднесені законами до їх повноважень.

Згідно ст. 16 згаданого Закону місцеві державні адміністрації в межах, визначених Конституцією і законами України, здійснюють на відповідних територіях державний контроль за: 9) додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров’я, материнства та дитинства, сім’ї, молоді та дітей, соціального захисту населення, фізичної культури і спорту.

У відповідності до ст. 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцева державна адміністрація: 1) реалізовує державну політику в галузі науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді; 5) вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації; 5-1) приймає рішення щодо необхідності вжиття роботодавцями заходів щодо профілактики та запобігання поширенню епідемій, пандемій.

Статтею 25 цього Закону передбачено, що місцева державна адміністрація: забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади.

Відповідно до ст. 28 згаданого Закону, для реалізації наданих повноважень місцеві державні адміністрації мають право: проводити перевірки стану додержання Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і підпорядкування по напрямах, визначених статтею 16цього Закону.

Так, керуючись повноваженнями, наданими Законом України «Про місцеві державні адміністрації», з метою перевірки виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 (із змінами та доповненнями), на виконання доручення Львівської обласної державної адміністрації від 23.09.2021 року, протоколу №24 позачергового засідання Львівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 21 вересня 2021 року, з метою створення належних умов освітнього процесу, запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, головою Дрогобицької районної державної адміністрації було видано розпорядження від 23.09.2021 року №184 «Про створення робочих груп» ( із змінами згідно із розпорядженням від 24.09.2021 року №186) яким створено робочі групи для здійснення перевірок дотримання санітарного законодавства, протиепідемічних заходів та виконання карантинних обмежень закладами загальної середньої освіти, розташованими на території Дрогобицького району. Згідно з вказаним розпорядженням, робочі групи зобов’язано 23.09.2021 -24.09.2021 рр. здійснити проведення перевірок дотримання санітарного законодавства, протиепідемічних заходів та виконання карантинних обмежень під час карантину у закладах загальної середньої освіти, розташованих на території Дрогобицького району; у разі виявлення порушень вирішувати питання про притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства. До складу таких груп включено відповідних працівників райдержадміністрації, представників відповідних управлінь Держпродспоживслужби; представників відповідних управлінь Національної поліції.

З викладеного вбачаємо, що райдержадміністрація та зокрема члени робочих груп була зобов’язана перевірити стан виконання карантинних обмежень у закладах загальної середньої освіти Дрогобицького району та діяла в межах наданих їй повноважень та прав.

Наголосимо, що згідно ст. 117 Конституції України, Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

Варто вказати, що згідно ч. 1 ст. 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» освітній процес у закладах освіти організовується відповідно до Закону України «Про освіту», цього Закону, інших актів законодавства, освітньої програми (освітніх програм) закладу освіти та спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами.

У відповідності до ч. 4 ст. 38 цього Закону керівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний: виконувати цей Закон, Закон України «Про освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою.

Нагадаємо, що в Україні передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, а саме порушення статті 44-3 КУпАП, якою передбачено відповідальність запорушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, що тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 1 ).

І, власне, за порушення ч. 1 ст. 44-3 КУпАП органи Національної поліції уповноважені складати протокол про адміністративне правопорушення (ст. 255 КУпАП).

Крім цього, статтею 185 КУпАП передбачено відповідальністьза злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця.

А статтею 325 КК України встановлено відповідальність за порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, — карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк (ч.1)

Статтею 342 КК України передбачено відповідальність за опір представникові влади, крім державного виконавця, приватного виконавця, під час виконання ним службових обов'язків — карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.( ч.1), Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків, державному виконавцю чи приватному виконавцю під час примусового виконання рішень, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві під час виконання цими особами покладених на них обов'язків щодо охорони громадського порядку або уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб -карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.(ч.2).

Щодо ситуації, яка відбулася у п’ятницю, 24 вересня, у Дрогобицькому ліцеї імені Богдана Лепкого, то зазначимо, що у цей день уповноваженою робочою групою було встановлено, що ліцей ім. Б. Лепкого працює, однак двері перед членами робочої групи зачинили і не впускали в приміщення для здійснення перевірки. Згодом начальником структурного підрозділу по взаємодії з органами місцевого самоврядування було виявлено, що у цьому закладі загальної середньої освіти є школярі, в тому числі ті, які навчаються у 6 класі. Саме 6-класники виходили із закладу освіти через задній вхід в приміщення, а не центральний — все це підтверджено відеозаписом даної події. Після чого, було здійснено виклик на номер «102», відповідно в результаті прибули працівники Національної поліції, які виконували передбачені Законом обов’язки. Водночас нікого й надалі не впускали в приміщення без жодних пояснень, при цьому не випускаючи дітей, а також ніхто з офіційних представників ліцею не надавав тривалий час будь-яких пояснень. Додатково зазначимо, що згідно інформації, поданої відділом освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради станом на 23.09.2021 в даному закладі освіти менш ніж 80% працівників, які мають один із необхідних документів, а точніше – кількість таких працівників не перевищувала 40%. Не зважаючи на це, дистанційне навчання не було впроваджено.

Це свідчило про явне порушення карантинних обмежень, що мало бути підставою для притягнення винних осіб до відповідальності. Більше того, робоча група, працівники Національної поліції діяли в межах наданих їм прав та повноважень, відтак працівники закладу освіти не вправі були не допускати їх до закладу з метою встановлення дотримання/недотримання виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 (із змінами та доповненнями), що свідчить про фактичне перешкоджання законній діяльності органів виконавчої влади.

Також варто зазначити, що робочі групи проводили інспектування шкіл щодо дотримання норм карантину впродовж 23 та 24 вересня 2021 року на території всього Дрогобицького району.

Так, 23.09.2021р. робоча група встановила можливі порушення в школі с. Нагуєвичі, однак виконуючий обов’язки директора школи зобов’язався надати підтверджуючі документи, які б спростували відсутність 80% провакцинованих вчителів, проте станом на сьогоднішній день таких не подано.Перевірки в цей день проходили і в школах сіл Уріж, Лішня та ліцеї №1 ім. Івана Франка у Дрогобичі. Зокрема, в останньому навчальному закладі працівниками поліції було складено протокол про адміністративне порушення на директора школи через порушення карантинних норм.

24.09.2021р. комісією було відвідано у Дрогобичі — ліцеї №2, №4 ім. Лесі Українки, де відповідно до карантинних вимог з відсутністю 80% вакцинованих вчителів працювала лише молодша школа. Крім цього, відвідано школи міста Борислав — №9,7 і 4. В навчальних закладах №4 і 7 навчались учні 1-11 класів, так як вакциновано більше 80% працівників, у школі №4 — лише учні 1- 4 класів. У начальних закладах міста Трускавець, а саме №1, 2 і 3 навчання відбувалось у звичному режимі, оскільки у всіх 18 освітніх установах міста вакциновано більше 80% працівників. Також було перевірено навчальні заклади в селах Рихтичі, Добрівляни Дрогобицької громади, а також Грушеві та Волощі Меденицької громади, де порушень не було виявлено.

Наголосимо, що робочі групи для здійснення перевірок дотримання санітарного законодавства, протиепідемічних заходів та виконання карантинних обмежень закладами загальної середньої освіти було створено і у решту 6 районів Львівської області – Львівському, Стрийському, Самбірському, Яворівському, Золочівському та Червоноградському. Однак, з наявної в нас інформації, інцидент, коли робочу групу не впустили у начальний заклад для проведення перевірки, трапився лише у Дрогобицькому районі, а саме Дрогобицькому ліцеї імені Богдана Лепкого.

17:02
Використовуючи цей сайт, ви маєте погодитися з викорстанням нами файлів cookie.