E-mail: drv_drohrda@ukr.net

Телефон: +380 (3244) 1-00-82  (вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора)

Адреса: 82100, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. 22 Січня, 37

пн.-чт.: 9:00 - 18:00, пт.: 9:00 - 17:00

Обідня перерва: 13:00 - 14:00

Вихідний: сб., нд.

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

Керівник:
Білик Ігор Михайлович

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату

Дрогобицької районної державної адміністрації

1. Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі - відділ ведення Реєстру) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується керівникові апарату районної державної адміністрації.

2. Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, розпорядженнями та дорученнями голови районної державної адміністрації, наказами та дорученнями керівника апарату районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:

3.1. Ведення Державного Реєстру виборців (далі — Реєстр), до якого заносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України ( далі — виборці) і проживають або перебувають на території Дрогобицького району, а також які проживають або перебувають за межами України;

3.2. Складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів.

3.3. Здійснення заходів щодо організаційного, матеріально-технічного забезпечення проведення виборів.

4. Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру (далі — персональні дані Реєстру); знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" (далі — Закон) та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими згідно із Законом, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру;

4.2. Веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.

4.3. Забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі “Державний реєстр виборців”;

4.4. Визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, округу з референдуму (зазначає закордонний округ) та номер виборчої дільниці, дільниці референдуму, до яких належить виборець;

4.5. В установленому законом порядку розглядає звернення громадян з питань пов’язаних з його діяльністю;

4.6. Проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до реєстру;

4.7. Надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру;

4.8. Надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про внесення змін до його персональних даних, внесених до Реєстру;

4.9. Надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру;

4.10. Здійснює періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;

4.11. Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, референдуму відповідно до законодавства;

4.12. Здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси;

4.13. Виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми у випадках передбачених законодавством;

4.14. Отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесенні ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку;

4.15. Проводить перевірку звернень політичних партій, розглядає запити виборчих комісій в установленому Законом порядку;

4.16. Надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців;

4.17. Надає в установленому законом порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

4.18. Проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

4.19. Формує подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі, за наданими суб’єктами їх внесення відомостями;

4.20. Здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі;

4.21. Вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких округів;

4.22. Передає до центральної виборчої комісії зміст рішень та повідомлення виборчих комісій у передбачених законодавством випадках;

4.23. Здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;

4.24. Здійснює заходи щодо організаційного, матеріально-технічного забезпечення проведення виборів.

4.25. Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.26.Здійснює іншу роботу, пов’язану з підготовкою та проведенням виборів.

5. Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, комісій референдуму, закладів, установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами Міністерства закордонних справ України, районних державних адміністрацій, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, виборчими комісіями, комісіями референдуму, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян і окремими громадянами.

7. Відділ ведення Реєстру очолює начальник, який:

7.1. Забезпечує виконання на відповідній території Закону, законів України про вибори та референдуми.

7.2. Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

7.3. Зобов’язаний виконувати доручення голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації;

7.4. Розподіляє обов'язки між працівниками відділу;

7.5. Забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

7.6. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи Реєстру;

7.7. Підписує визначені Законом документи, що скріплюються печаткою відділу;

7.8. Вносить в установленому законодавством порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних в порушенні Закону;

7.9. Забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах;

7.10. Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ;

7.11. Несе відповідальність за невиконання доручень, розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів та доручень керівника апарату районної державної адміністрації, а також чинного законодавства України та цього Положення.

8. Начальник та інші працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посаду та звільняються з посади керівником державної служби районної державної адміністрації.

9. Відділ ведення Реєстру може мати власну печатку та бланк.

Підпорядковується:

Керівнику апарату Дрогобицької районної державної адміністрації


Працівників в підрозділі -  2/2


  • начальник відділу -Білик Ігор Михайлович

Документи

Новини

Використовуючи цей сайт, ви маєте погодитися з викорстанням нами файлів cookie.