Жук Мар'яна Василівна

Керівник апарату Дрогобицької районної державної адміністрації

Графік прийому

3 середа, 4 вівторок

з 10.00 до 13.00.

Виїзні прийоми:

2, 4 п'ятниця

Телефон

(03244) 3 88 32

м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 37,

2-й поверх, каб. .......

Народилася:

13 жовтня 1994р., в м. Дрогобич, Львівська обл., Україна.

Освіта:

2009 р. - закінчила з відзнакою Дрогобицьку ЗОШ І-ІІ ступенів №9, здобула базову загальну середню освіту.

2011 р. - закінчила Дрогобицьку ЗОШ І-ІІ ступенів №14, здобула повну загальну середню освіту.

2011-2017 рр. - навчалась у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, отримала диплом магістра з відзнакою, здобула ступінь вищої освіти магістр, напрям підготовки “правознавство”, професійна кваліфікація юрист.

Досвід роботи:

2017 р. - травень 2019 р. — головний спеціаліст, юрисконсульт відділу правового забезпечення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради Львівської області.

Липень - жовтень 2019 р. - провідний спеціаліст юридичного відділу апарату Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області.

Жовтень - грудень 2019 р. – начальник юридичного відділу апарату Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області.

Січень - червень 2020 р.– завідувач сектору правового забезпечення, запобігання та виявлення корупції апарату Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області.

Червень 2020 р. - квітень 2021 р. – начальник відділу правового забезпечення, персоналу, запобігання та виявлення корупції апарату Дрогобицької районної державної адміністрації.

Квітень 2021 р. по даний час- керівник апарату Дрогобицької районної державної адміністрації.

2020 р. – отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації за короткостроковою програмою в Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Керівник апарату райдержадміністрації

Здійснює керівництво апаратом районної державної адміністрації відповідно до Положення про апарат Дрогобицької районної державної адміністрації, що затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Видає накази та доручення обов’язкові до виконання з питань, що належать до його компетенції.

Забезпечує правове, організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, які створює голова районної державної адміністрації.

Вносить голові райдержадміністрації пропозиції з питань структури та штатного розпису апарату, чисельності, фонду оплати праці і видатків на утримання управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Забезпечує підготовку проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів з питань, віднесених до компетенції апарату.

Затверджує посадові інструкції працівників апарату.

Відповідає за дотримання правил внутрішнього службового розпорядку.

Забезпечує своєчасне доведення розпоряджень голови райдержадміністрації до відповідних органів та зацікавлених осіб.

Створює робочі групи і комісії для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення роботи Апарату та вирішення інших питань.

Візує всі розпорядження та доручення голови райдержадміністрації, підписує додатки до них.

Забезпечує підготовку та проведення засідань колегії районної державної адміністрації.

Забезпечує складення планів роботи та заходів районної державної адміністрації на основі пропозицій заступників голови райдержадміністрації, керівників управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування.

Повертає управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації проєкти розпоряджень та інші матеріали, підготовлені та внесені до райдержадміністрації з порушенням чинного законодавства та установленого порядку.

Забезпечує організацію діловодства та контролю за виконанням документів.

Забезпечує належний розгляд звернень громадян, перевірку стану цієї роботи відповідно до законодавства.

Забезпечує підготовку звернень до суду про визнання недійсними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств (об’єднань), організацій і установ, які обмежують повноваження районної державної адміністрації, а також з інших питань.

Забезпечує захист інтересів держави в судах.

Здійснює заходи щодо сприяння підготовці та проведенню виборів, які передбачені чинним законодавством.

Здійснює повноваження керівника державної служби в апараті місцевої державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права) згідно чинного законодавства.

Здійснює інші функції передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, Регламентом районної державної адміністрації, а також делеговані головою адміністрації.

Здійснює керівництво:

Організовує роботу комісій відповідно до закріплених структурних підрозділів апарату райдержадміністрації та напрямків роботи.

Забезпечує взаємодію з:

  • виборчими комісіями (на період виборів),
  • Дрогобицьким бюро правової допомоги,
  • Відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Дрогобичі Дрогобицького району Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів).
Використовуючи цей сайт, ви маєте погодитися з викорстанням нами файлів cookie.