Конкурс на посаду головного спеціаліста відділу ІД, ЦР та комунікацій з громадськістю

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»

головного спеціаліста відділу інформаційної діяльності, цифрового розвитку та комунікацій з громадськістю Дрогобицької районної державної адміністрації


Загальні умови

Посадові обов'язки
1. Підготовка матеріалів для засобів масової інформації та інтернет-сторінки Дрогобицької районної державної адміністрації для забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб;

2. Забезпечення фото-та відео зйомки подій, заходів та зустрічей за участі керівництва району;

3. Підготовка соціальних відеороликів з питань, віднесених до компетенції;

4. Забезпечення інформаційного відео-та фотосупроводу заходів суспільно-політичного, соціально-економічного та гуманітарного характеру, що мають вплив на розвиток району за участі керівництва району;

5. Взаємодія з інститутами громадянського суспільства та їх об’єднаннями з метою сприяння їх діяльності;

6. Поширення інформації про діяльність Дрогобицької районної державної адміністрації та її структурних підрозділів через засоби масової інформації, та через веб-сайт Дрогобицької районної державної адміністрації;

7. Аналіз та узагальнення практики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, внесення керівництву райдержадміністрації пропозиції щодо вдосконалення цих питань.

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно із штатним розписом – 5300грн., надбавки та доплати відповідно до Закону України „Про державну службу”, Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі подає через Єдиний портал вакансій державної служби (career.gov.ua) таку інформацію: 1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами); 2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 26 січня 2022 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС за посиланням.

Додаткові (необов'язкові) документи)

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.
Дата і час початку проведення тестування кандидатів. 27 січня 2022 року о 11 год. 00 хв.
Місце або спосіб проведення тестування. Дрогобицька районна державна адміністрація,
м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 37
(проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Дрогобицька районна державна адміністрація,

м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 37

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я, та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Савула Зоряна Мирославівна
тел.:0324438455
s.personnel@drohobych-rda.gov.ua
drogkadru@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2. Досвід роботи не потребує
3.Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4.Володіння іноземною мовою не обов'язково
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1.Комунікація та взаємодія - вміння здійснювати ефективну комунікацію; - здатність ефективно взаємодіяти – дослухатись, сприймати та викладати думку;
2.Відповідальність - усвідомлення якісного виконання своїх посадових обов’язків; - здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати;
3.Ефективність координації з іншими - уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
4.Аналітичні здібності - вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; - вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1.Знання законодавства Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».


2.Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про інформацію»;

Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».

Всі конкурси

Використовуючи цей сайт, ви маєте погодитися з викорстанням нами файлів cookie.