Конкурс на посаду завідувач сектору з питань соціально-трудових відносин

Оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»

завідувач сектору з питань соціально-трудових відносин 

Дрогобицької районної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов'язки

1. Здійснення керівництва сектором, сприяння створенню належних умов праці працівників у секторі.
2. Забезпечення виконання покладених на сектор завдань щодо реалізації державної політики у сфері оплати та охорони праці.

3. Здійснення моніторингу показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності.


4.Проведення аналізу стану справ та причин виникнення заборгованості виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших виплат.


5. Проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо дотримання ними вимог чинного податкового та трудового законодавства законодавства в частині використання найманої робочої сили та запобігання фактам неофіційних трудових відносин.


6. Забезпечення роботи районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати.


7. Забезпечення роботи районної комісії з питань погашення та заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.


Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно із штатним розписом – 6100 грн., надбавки та доплати відповідно до Закону України „Про державну службу”, постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»» (зі змінами)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі подає через Єдиний портал вакансій державної служби (career.gov.ua) таку інформацію: 1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами); 2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності);

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

31) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови;


Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 25 лютого 2022 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС за посиланням: https://career.gov.ua/ .

Додаткові (не обов'язкові) документи)

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.
Дата і час початку проведення тестування кандидатів. Місце або спосіб проведення тестування.
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
28 лютого 2022 року о 15 год. 00 хв.

Дрогобицька районна державна адміністрація,

м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 37

(проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)


Дрогобицька районна державна адміністрація,

м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 37

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я, та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Савула Зоряна Мирославівна
тел.:0324438455
s.personnel@drohobych-rda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності не менше одного року
3.Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4.Володіння іноземною мовою не обов'язково
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1.Комунікація та взаємодія - вміння здійснювати ефективну комунікацію; - здатність ефективно взаємодіяти – дослухатись, сприймати та викладати думку;
2.Відповідальність - усвідомлення якісного виконання своїх посадових обов’язків; - здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати;
3.Ефективність координації з іншими -уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
4.Прийняття ефективних рішень - здатність приймати вчасні та виважені рішення; - автономність та ініціативність щодо пропозицій та рішень.
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1.Знання законодавства Знання: Конституції України Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

Закону України «Про запобігання корупції»


2.Знання законодавства у сфері
Знання: Закону України «Про охорону праці» Кодексу законів про працю України

Постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»

Постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 №270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру»

Всі конкурси

Використовуючи цей сайт, ви маєте погодитися з викорстанням нами файлів cookie.