Конкурс на посаду головного спеціаліста - головного бухгалтера відділу молоді, спорту та ОЗ УГП

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»

головного спеціаліста - головного бухгалтера відділу молоді, спорту та охорони здоров’я управління гуманітарної політики

Дрогобицької районної державної адміністрації


Загальні умови

Посадові обов'язки
1.Складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бухгалтерської звітності, а також державної статистичної, зведеної та іншої звітності у порядку, встановленому законодавством . 2. Проведення у визначені терміни, нарахування і виплати заробітної плати та відряджень працівникам управління.

3. Своєчасне перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) .

4.Здійснення поточного контролю за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрація в органах Державної казначейської служби та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.

5.Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій.

6.Участь у проведенні інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

7.Забезпечення складання, затвердження керівництвом та подання на погодження до фінансового управління райдержадміністрації штатних розписів і розрахунків по них.

8.Здійснення заходів щодо недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей за придбані матеріали, товари та спожиті послуги, а також проведення роботи з її списання відповідно до чинного законодавства, у разі її виникнення.

9. Формування бюджетних запитів з метою складання проекту державного бюджету на наступний рік.

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно із штатним розписом – 5300 грн., надбавки та доплати відповідно до Закону України „Про державну службу”, постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»» (зі змінами)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі подає через Єдиний портал вакансій державної служби (career.gov.ua) таку інформацію: 1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами); 2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності);

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

31) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови;

Документи приймаються до 17. 00 01 лютого 2022 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС за посиланням.

Додаткові (не обов'язкові) документи)

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.
Дата і час початку проведення тестування кандидатів. 03 лютого 2022 року о 11.00
Місце або спосіб проведення тестування. Дрогобицька районна державна адміністрація,
м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 37
(проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Дрогобицька районна державна адміністрація,

м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 37

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я, та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Савула Зоряна Мирославівна
тел.:0324438455
s.personnel@drohobych-rda.gov.ua
drogkadru@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2. Досвід роботи не потребує
3.Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4.Володіння іноземною мовою не обов'язково
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1.Комунікація та взаємодія - вміння здійснювати ефективну комунікацію;
- здатність ефективно взаємодіяти – дослухатись, сприймати та викладати думку;
2.Відповідальність - усвідомлення якісного виконання своїх посадових обов’язків;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати;
3.Ефективність координації з іншими -уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
4.Прийняття ефективних рішень - здатність приймати вчасні та виважені рішення;
- автономyість та ініціативність щодо пропозицій та рішень.
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1.Знання законодавства Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2.Знання законодавства у сфері Знання:
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Бюджетного кодексу України

Закону України «Про Державний бюджет України на відповідний рік»

Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Всі конкурси

Використовуючи цей сайт, ви маєте погодитися з викорстанням нами файлів cookie.