Pозпорядження Дрогобицької районної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 129

Тип документу:
Номер документу:
129
Дата:

Про районний бюджет Дрогобицького району на 2023 рік

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року №68/2022 ”Про утворення військових адміністрацій”, статті 15 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, статей75,76,77 і пункту 221розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення”Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік”, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252(зі змінами) “Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану”

ЗОБОВЯЗУЮ :

1. Визначити на 2023 рік:

— доходи районного бюджету у сумі 1 367 000 гривень, у тому числі, доходи загального фонду районного бюджету – 1 325 000 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 42 000 гривень, згідно з додатком 1 ;

— видатки районного бюджету у сумі1 367 000 гривень, у тому числі, видатки загального фонду районного бюджету – 1 325 000 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 42 000 гривень, згідно з додатком 3 ;

— оборотний залишок бюджетних коштіврайонного бюджету у розмірі 1000 гривень, що становить 0,08 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом, згідно з додатком 2 .

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4.

4. Установити, що у 2023 році:

4.1. Плата за оренду майна здійснюється згідно з Положенням про оренду об’єктів спільної власності територіальних громад Дрогобицького району затвердженим рішення Дрогобицької районної ради від 18.12.2013р. № 323 за винятком оренди нерухомого майна Дрогобицької районної державної адміністрації та її структурними підрозділами, плата за яку встановлюється на 2023 рік у розмірі 1 гривні за рік ( без податку на додану вартість) з кожної юридичної особи.

4.2. Районні комунальні підприємства сплачують до загального фонду районного бюджету частину прибутку (доходу) у розмірі 30 відсотків.

5. Відділу фінансів районної військової адміністрації(І.Шпак):

5.1.У разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису районного бюджету на 2023 рік.

5.2. Кошти із загального фонду районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби України на підставі замовлень головних розпорядників коштів.

6. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

6.1.Забезпечити першочергового урахування потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживають бюджетні установи.

6.2. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів районного бюджету.

7. Додатки 1-4 до цього розпорядження є його невід’ємною частиною.

8.Розпорядження набирає чинності з 1 січня 2023 року.

9.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Документ:
129-vid-28-11-2022.docx 35 Кбзавантажений 4 рази
Документ:
129-dod-1.xlsx 12 Кбзавантажений 5 разів
Документ:
129-dod-2.xlsx 12 Кбзавантажений 5 разів
Документ:
129-dod-3.xlsx 12 Кбзавантажений 5 разів
Документ:
129-dod-4.xlsx 15 Кбзавантажений 5 разів
Використовуючи цей сайт, ви маєте погодитися з викорстанням нами файлів cookie.