Відповідаємо на запитання: Чи можна взяти в оренду земельну ділянку, що була отримана у постійне користування?

Відповідаємо на запитання: Чи можна взяти в оренду земельну ділянку, що була отримана у постійне користування?

На адресу Дрогобицької райдержадміністрації надходять звернення з проханнями роз’яснити питання правомірності здачі в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що була отримана іншим землекористувачем у постійне користування.

Враховуючи суспільний інтерес до земельних правовідносин, з метою запобігти порушенням земельного законодавства, інтересів держави та інтересів територіальних громад у відділі правового забезпечення Дрогобицької районної державної адміністрації надають наступні роз’яснення:   

Відносини, пов’язані з орендою землі в аграрному секторі економіки України, на законодавчому рівні регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України «Про оренду землі» та «Про фермерське господарство».

Земельний кодекс України розмежовує поняття «право власності на землю», «право постійного користування землею», «право оренди земельної ділянки».

Так, право власності на землю обумовлене частиною першою статті 78 Земельного кодексу України, – це право володіти, користуватися, розпоряджатися земельними ділянками.

Право оренди земельної ділянки, відповідно до частини першої статті 93 Земельного кодексу України – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

Відповідно до частини першої статті 92 Земельного кодексу України, право постійного користування земельною ділянкою – це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній власності або комунальної власності, без встановлення строку.

Як бачимо, зміст норми частини першої статті 92 Земельного кодексу України не передбачає права розпорядження земельними ділянками юридичного титулу постійного користування, у тому числі права передавати ці ділянки в оренду чи суборенду.  

Частиною другою статті 92 Земельного кодексу України встановлено вичерпний перелік суб’єктів, які можуть набувати право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності.

Так, за юридичним змістом пунктів а) та б) частини другої статті 92 Земельного кодексу України, для цілей аграрного виробництва права постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності можуть набувати лише підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної власності; громадські організації осіб з інвалідністю України, їх підприємства (об’єднання), установи та організації.

Відповідно до статті 95 Земельного кодексу України, землекористувачі, якщо інше не передбачено законом або договором, мають право:

а) самостійно господарювати на землі;

б) власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену продукцію;

в) використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, ліси, водні об’єкти, а також інші корисні властивості землі;

г) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;

ґ) споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди.

Норма статті 95 Земельного кодексу України також не передбачає права постійного землекористувача передавати в оренду чи суборенду земельну ділянку отриману в постійне користування.

Конституційний суд України у рішенні від 22 вересня 2005 р. №5-рп/2005 у справі №1-17/2005, обґрунтовуючи неконституційність пункту 6 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, наголосив, що, власники землі та орендарі поряд із повноваженнями щодо володіння та користування наділяються і повноваженнями щодо розпорядження земельними ділянками (орендарі — в частині передачі земель у суборенду за згодою власника), а постійні користувачі такої можливості позбавлені.

Відповідна правова позиція відображена у судовій практиці. Зокрема, Вищий господарський суд України у постанові від 10 жовтня 2017 р. у справі №909/754/16, відкритої за позовом прокурора в інтересах держави, поряд з іншим, зазначив, що постійний користувач не наділений повноваженнями власника землі щодо розпорядження нею та не вправі виступати орендодавцем земельних ділянок державної форми власності, які їй надані на праві постійного користування. Як результат – позов прокурора задоволено, договір оренди визнано недійсним, сільгосппідприємство орендаря зобов’язано звільнити орендовані земельні ділянки, стягнуто судовий збір як з орендаря так із орендодавця (пропорційно).

Таким чином, відповідно до наведених норм чинного земельного законодавства, землекористувач не наділений правом розпоряджатися земельною ділянкою передаючи її в оренду чи суборенду, а повинен самостійно господарювати на землі та забезпечувати використання землі за цільовим призначенням. Передача користувачем земельної ділянки титулу постійного користування іншому суб’єкту господарювання свідчить про припинення ним господарської діяльності з безпосереднього цільового використання ділянки.

 

Офіційний телеграм-канал
Дрогобицької районної військової адміністрації
17:14
Використовуючи цей сайт, ви маєте погодитися з викорстанням нами файлів cookie.