E-mail: s.mr@drohobych-rda.gov.ua

Телефон: +380 (3244) 3 87 37 (вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора)

Адреса: 82100, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. 22 Січня, 37

пн.-чт.: 9:00 - 18:00, пт.: 9:00 - 17:00

Обідня перерва: 13:00 - 14:00

Вихідний: сб., нд.

Сектор з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Керівник:
Федючка Соломія Анатоліївна

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань мобілізаційної роботи

апарату Дрогобицької районної державної адміністрації

1. Сектор мобілізаційної роботи апарату Дрогобицької районної державної адміністрації (далі - сектор) утворюється відповідно до вимог Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закону України «Про державну таємницю» для здійснення заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою, проведенням мобілізаціїна території району.

2. Сектор є структурним підрозділом у складі апарату Дрогобицької районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація) та підпорядковується безпосередньо голові райдержадміністрації, а з організаційних питань - керівнику апарату райдержадміністрації.

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Робота сектору здійснюється з дотриманням режиму секретності відповідно до законодавства з цих питань.

5. Основними завданнями сектору з мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації(далі – сектору) є здійснення повноважень в галузях мобілізаційної підготовки та мобілізації, забезпечення охорони державної таємниці в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.

7. Під час виконання своїх завдань і функцій сектор взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, постійно діючими технічними, експертними та іншими комісіями, отримує від них дані, необхідні для планування та організації забезпечення охорони державної таємниці, а з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації взаємодіє із іншими державними органами та з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями району незалежно від форм власності, які залучаються для виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

Основними завданнями сектору у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації є:

1) участь у державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації;

2) організація виконання райдержадміністрацією законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

3) розробка та подання керівництву райдержадміністрації проектіврозпорядчихта інших документів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

4) організація інформаційного і методичного забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

5) організація планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

6) участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційного плану району;

7) координація розроблення проекту мобілізаційного плану, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживання заходів до забезпечення їх виконання;

8) подання пропозицій керівництву райдержадміністрації щодо участі в організації управління державою в особливий період;

9) організація роботи з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;

10) подання пропозицій щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям, а також організація їх доведення до виконавців;

11) участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями району;

12) здійснення заходів до виконання підприємствами, установами та організаціями району мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів);

13) подання пропозицій щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям району у разі ліквідації(реорганізації) підприємств, установ та організацій району, з якими укладено мобілізаційні договори (угоди);

14) подання пропозицій щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях району;

15) здійснення контролю за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях району;

16) подання пропозицій щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації;

17) подання пропозицій щодо формування довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;

18) організація роботи з бронювання військовозобов'язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечення подання відповідної звітності, подання пропозицій щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

19) розроблення заходів щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу району;

20) забезпечення подання державним органам інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

21) підготовка і доведення структурним підрозділам райдержадміністрації вказівок щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

22) здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації працівників відділу, у тому числі шляхом проведення навчань;

23) забезпечення дотримання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

24) підготовка щорічної доповіді про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.

Основними завданнями сектору у сфері охорони державної таємниці є:

1) недопущення необгрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації;

2) своєчасне розроблення та реалізація разом з іншими структурними підрозділами заходів, що забезпечують охорону державної таємниці;

3) запобігання розголошенню секретної інформації, випадкам втрат матеріальних носіїв цієї інформації, заволодінню секретною інформацією іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї;

4) виявлення та закриття каналів просочення секретної інформації в процесі діяльності сектору;

5) забезпечення запровадження заходів режиму секретності під час виконання всіх видів робіт, пов'язаних з державною таємницею, та під час здійснення зовнішніх відносин;

6) організація та ведення секретного діловодства;

7) здійснення контролю за станом режиму секретності в райдержадміністрації.

У сфері мобілізаційної роботи та мобілізації сектор має право:

1) одержувати від інших структурних підрозділів райдержадміністрації в установленому порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати в установленому порядку науковців, експертів та консультантів для опрацювання окремих питань з мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також працівників інших структурних підрозділів райдержадміністрації для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) перевіряти і визначати ефективність здійснення іншими структурними підрозділами райдержадміністрації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

4) контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності;

5) подавати пропозиції щодо заохочення працівників, які брали участь у розробленні та підготовці заходів з мобілізаційної підготовки, а також про накладення стягнень на осіб,які допустили порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

У сфері охорони державної таємниці сектор має право:

1) вимагати від усіх працівників райдержадміністрації, а також відряджених неухильного виконання вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємниці;

2) брати участь у розгляді проектів штатних розписів райдержадміністрації у частині, що стосується РСО, вносити пропозиції щодо структури та чисельності працівників;

3) брати участь у проведенні атестації працівників, що виконують роботи, пов'язані з державною таємницею, а також у розгляді пропозицій щодо виплати в установленому нормативними актами порядку компенсації за роботу в умовах режимних обмежень;

4) залучати спеціалістів райдержадміністрації до здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;

5) здійснювати перевірки стану й організації роботи з питань захисту державної таємниці і забезпечення режиму секретності у підрозділах райдержадміністрації, давати відповідні рекомендації;

6) здійснювати перевірки додержання режиму секретності на робочих місцях працівників, що мають допуск до державної таємниці,

7) порушувати перед керівником райдержадміністрації питання про призначення службових розслідувань за фактами порушень режиму секретності та секретного діловодства, про притягнення осіб до відповідальності згідно з законом, а також давати рекомендації щодо обов'язкових для виконання вказівок керівникам райдержадміністрації з питань забезпечення режиму секретності;

8) брати участь у службових розслідуваннях, у встановленому порядку вимагати від працівників райдержадміністрації письмових пояснень щодо фактів розголошення ними секретних відомостей, втрати матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності;

9) одержувати від громадян, яким оформляються документи на допуск до державної таємниці, анкетні дані;

10) використовувати засоби зв'язку та вести в установленому порядку поштово-телеграфне листування з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та їх РСО з питань забезпечення режиму секретності;

11) мати печатку з найменуванням РСО, а також інші печатки та штампи установленої форми.

Завідувач сектору:

1) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю сектору, організовує роботу та несе відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

2) планує роботу сектору, забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи.

3) забезпечує підготовку проектів розпоряджень райдержадміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції сектору.

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

7) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

8) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

9) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

10) за дорученням керівництва районної державної адміністрації представляє інтереси сектору у взаєминах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

11) здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

Інші питання:

1) Завідувач сектору та головний спеціаліст призначаються та звільняються керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

2) Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання сектору затверджує голова райдержадміністрації з урахуванням вимог законодавства з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, основних завдань і функцій цього сектору, а також обсягів мобілізаційних завдань.

Підпорядковується:

Керівнику апарату Дрогобицької районної державної адміністрації


Працівників в підрозділі - 1 / 2


  • завідувач сектору -  Федючка Соломія Анатоліївна

Документи

Новини

Використовуючи цей сайт, ви маєте погодитися з викорстанням нами файлів cookie.