Пономаренко Йосип Васильович

Заступник голови Дрогобицької районної державної адміністрації

Графік прийому

2, 4 понеділок

з 10.00 до 13.00

виїзні прийоми:

1, 3 понеділок

Народився:

02 липня 1982р.,

Освіта:

Заступник голови районної державної адміністрації

Забезпечує реалізацію державної політики:

-у сфері культури, туризму,

-у сфері молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти на території району;

-у сфері житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури, дорожнього господарства, паливно-енергетичного комплексу;

-у сфері містобудування та архітектури на території району;

-у сфері інформаційної діяльності, цифрового розвитку та комунікацій з громадськістю.

Забезпечує вжиття заходів до збереження мережі закладів культури, спорту та розробляє прогнози її розвитку.

Сприяє відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин.

Сприяє здійсненню відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері музейної та бібліотечної справи; забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина.

Забезпечує створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтв, туризму, молоді та спорту та організовує їх матеріально-технічне забезпечення.

Координує складання проєктів цільових програм і прогнозів розвитку мережі як державних, так і приватних закладів, організацій та установ культури, туризму, молоді та спорту та комплексне вирішення проблем галузей в районі.

Сприяє міжрегіональному та міжнародному співробітництві в рамках прикордонної співпраці, реалізації угод між Дрогобицьким районом та закордонними країнами у відповідних сферах.

Сприяє вирішенню питань про визнання місцевості як курорту, встановлення зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму.

Сприяє внесенню пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району.

Забезпечує здійснення моніторингу реалізації схеми планування території району; стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій); забудови та іншого використання територій.

Координує діяльність: суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини; підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надаютьпослуги у сфері містобудування та архітектури.

Забезпечує інформування населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних, транспортних та інших комплексів.

Здійснює координацію роботи щодо охорони об’єктів культурної спадщини в межах передбачених чинним законодавством; здійснює контроль у сфері охорони культурної спадщини на території району. забезпечує захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження.

Сприяє удосконаленню розвитку житлово-комунального господарства району; системи соціального захисту населення (споживачів житлово-комунальних послуг) та встановлення соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування, впровадженню регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів.

Координує роботу житлово-комунальних підприємств, пов'язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг.

Забезпечує додержання вимог нормативно- правових актів з питань житлово-комунального господарства, проводить моніторинг стану реалізації державних, галузевих та місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства.

Бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до проєктів програм соціально-економічного розвитку та проєкту бюджету району; у сфері санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем водопостачання та водовідведення.

Сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів і вантажів у межах району;

Бере участь у виконанні державних цільових програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку; розробленні та здійсненні заходів щодо створення сприятливих умов для надання послуг поштового зв'язку та телекомунікаційних послуг; ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на підприємствах паливно- енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв'язку; розробленні та впровадженні механізмів стимулювання ефективного використання паливно-енергетичних та вторинних ресурсів; впровадженні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та розвитку малої гідро- і теплоенергетики.

Аналізує стан і тенденції розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження і вносить пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів їх подальшого розвитку, виконання робіт і надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;

Забезпечує проведення роз’яснювальної роботи про обмежений режим господарської діяльності та заборону будівництва в межах прибережних захисних смуг; водних об’єктів; облік надрокористувачів.

Організовує роботу з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування населення.

Вносить пропозиції щодо управління корпоративними частками державної власності в туристичних організаціях.

Сприяє вирішенню питань капітального будівництва.

Сприяє в організації державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням будівельних норм відповідно до законодавства.

Забезпечує вжиття заходів до збереження мережі закладів освіти та розробляє прогнози її розвитку.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері освіти, інноваційної діяльності, в галузі дошкільної освіти на території району.

Сприяє забезпеченню розвитку освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості, розвитку освітнього, творчого, інтелектуального потенціалу району.

Контролює здійснення моніторингу за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням закладами освіти всіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, повної загальної середньої освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Координує здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і школярів, самостійне виконання відповідних програм, сприяння збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів.

Сприяє забезпеченню виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створенню умов для розвитку та використання мов інших національностей.

Сприяє забезпеченню реалізації державної політики у галузі інформації з метою задоволення потреб населення району в інформаційній продукції.

Сприяє здійсненню заходів щодо розвитку інформаційного простору на території району.

Забезпечує впровадження ефективних механізмів комунікацій між райдержадміністрацією та інститутами громадянського суспільства.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, вживає заходів щодо збереження мережі закладів охорони здоров’я.

Вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації.

Здійснює керівництво:

- управлінням розвитку територій та інфраструктури райдержадміністрації;

- управлінням гуманітарної політики райдержадміністрації;

- відділом інформаційної діяльності, цифрового розвитку та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації;

- відділом освіти райдержадміністрації.

Організовує роботу комісій відповідно до закріплених структурних підрозділів райдержадміністрації та напрямків роботи.

Забезпечує взаємодію з:

- державних або з часткою державної власності акціонерними компаніями, товариствами, корпораціями, концернами у сфері паливно-енергетичного комплексу, у сфері житлово-комунального господарства,

- будівельними організаціями,

- промисловими підприємствами в галузі будівельних матеріалів,

- підприємствами переробної та харчової промисловості,

- житлово-комунальними господарствами району,

- організаціями транспорту,

- посадовими особами Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області, компетенція, яких поширюється на територію району,

- землевпорядними організаціями,

- товариством охорони пам’яток історії та культури.

- Дрогобицьким управлінням ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області,

- Дрогобицьким міжміським відділом ДУ “Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”,

- філією “Дрогобицький райавтодор” ДП «Львівський облавтодор»;

- ДАК «Автомобільні дороги України»,

- Дрогобицькою філією ПАТ “Укртелеком”,

- центром поштового зв’язку №3 Львівської дирекції УДППЗ «Укрпошта»,

- ФСТ „Колос”,

- ДЮСШ ”Явір”,

- ФПТ «Сокіл»,

- міськрайонним управлінням у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області,

- КНП «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької районної ради;

- Дрогобицькою районною державною лікарнею ветеринарної медицини,

Заступник голови районної державної адміністрації

Забезпечує реалізацію державної політики:

-у сфері архівної справи;

- у сфері державної реєстрації;

- з питань соціального захисту дітей;

- у сфері цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами.

Сприяє в забезпеченні виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями.

Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу.

Сприяє у забезпеченні виконання законодавства у сфері цивільного захисту на відповідній території.

Сприяє в організації роботи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, комісій щодо діяльності правоохоронних органів та силових структур, які створює голова районної державної адміністрації.

Організаційно забезпечує підготовку та проведення перевірок виконання на території району органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і підпорядкування по визначених напрямах конституційних прав і свобод громадян, захисту майнових прав суб’єктів господарювання всіх форм власності відповідно до чинного законодавства.

Сприяє забезпеченню здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю.

Здійснює контроль за техногенно-екологічною безпекою, ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Сприяє реалізації на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

Координує розроблення і здійснення разом з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, вирішення питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

Сприяє забезпеченню додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.

Забезпечує здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах та закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

Забезпечує здійснення управління архівною справою і діловодством.

Координує діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності , в т.ч. приватних архівних установ у питаннях архівної справи і діловодства.

Сприяє забезпеченню виконання законодавства у сфері державної реєстрації.

Здійснює керівництво:

- архівним відділом райдержадміністрації;

- сектором з питань цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації;

- сектором державної реєстрації райдержадміністрації;

- службою у справах дітей райдержадміністрації.

Організовує роботу комісій відповідно до закріплених структурних підрозділів райдержадміністрації та напрямків роботи.

Забезпечує взаємодію з:

- 5 Державною пожежно-рятувальною частиною Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуації у Львівській області (у межах доручень голови),

- Дрогобицько-Бориславським об’єднаним районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Декларації про доходи:

Декларація про доходи за 2020 рік

Використовуючи цей сайт, ви маєте погодитися з викорстанням нами файлів cookie.