Перелік скасованих дозволів

Автор: admin2 от 20-11-2014, 13:26
 (голосів: 1)
Коментар щодо Закону України від 09.04.2014 № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру»

09 квітня 2014 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» (далі – Закон), який 26.04.2014 набрав чинності.

Прийнятим Законом закладено правові механізми, спрямовані на звільнення підприємців від необхідності проходження зайвих та обтяжливих адміністративних процедур.

Законом внесені зміни до 38 законодавчих актів України та Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (далі – Перелік), затвердженого  Законом України від 19.05.2011 № 3392 (далі – Закон № 3392).

І. Законом № 3392 передбачалося 143 документи дозвільного характеру. На сьогодні в Переліку залишається 84 дозвільних документа (додаток 1).

Законом скасовано:

59 документів дозвільного характеру, що були включені до Переліку, затвердженого Законом № 3392.

27 документів дозвільного характеру, які не входили до Переліку, але необхідність їх отримання встановлена спеціальними законами (шляхом виключення відповідних норм з відповідних законів).

Перелік дозвільних документів, що скасовуються, щодо яких спрощується процедура видачі, обмежується сфера застосування та збільшується строк дії, стосуються багатьох сфер регулювання (додаток 2).

Найбільша кількість документів дозвільного характеру скасовується у сфері управління Мінагрополітики та органів державної влади у їх підпорядкуванні (Держветфітослужба, Держсільгоспінспекція, Держлісагенство, Держрибагенство, Держземагенство).

Скасування сертифікації послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та сертифікації якості зерна; необхідності погодження на ввезення на територію України кожної партії засобів захисту рослин, сертифікатів відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів, сертифікатів про дотримання регламентів застосування пестицидів та агрохімікатів; проведення аналітичних досліджень засобів захисту рослин дозволяє усунути надмірне державне регулювання, забезпечити прозорі умови для функціонування аграрного ринку, стимулювати інвестиції.

За законодавством ЄС послуги із зберігання зерна є діяльністю із низьким ступенем ризику. У зв’язку з цим сфера надання послуг із зберігання не потребує сертифікації, проходження процедур оцінки відповідності та іншого додаткового державного регулювання.

Варто відзначити, що бізнес-асоціації та представники аграрного сектору позитивно сприймають прийняття довгоочікуваного Закону.

Скасована значна частина дозволів, які видавалися Мінприроди.

Запроваджено принципово новий підхід до діяльності у сфері поводження з відходами. У Переліку залишився лише дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та запроваджена декларація на відходи.

Скасовано також дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів.

З Переліку виключено:

дозвіл на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

дозволи Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між державами - членами ЄКМТ.

Разом з тим, зазначені дозволи не скасовуються в Законі України "Про автомобільний транспорт", оскільки не мають відношення до проведення робіт, надання послуг на території України. Дані документи є власністю іноземних країн, які надають їх в порядку обміну відповідно до міжнародних договорів України про міжнародне автомобільне сполучення, ратифікованих Верховною Радою України та забезпечують перевізникам право надання транспортних послуг на території іноземних держав.

У сфері енергетики скасовано дозволи, передбачені Законом України "Про альтернативні джерела енергії", зокрема:

 • дозвіл на виробництво електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел та її передачу і постачання;

 • дозвіл на виробництво геотермальної енергії;

 • дозвіл на розміщення обладнання, яке використовує сонячне випромінювання, вітер, хвилі морського прибою, для створення об'єктів альтернативної енергетики;

 • дозвіл на створення мереж для транспортування до споживачів енергії, виробленої з альтернативних джерел;

 • дозвіл на підключення об'єктів усіх форм власності, що виробляють енергію з альтернативних джерел, до об'єднаної енергетичної системи України.

Скасування дозволів у цій сфері створюватиме нові можливості для впровадження альтернативних джерел енергії та нових технологій, сприятиме розширенню їх використання у паливно-енергетичному комплексі.

Для ветеринарних документів, зокрема, ветеринарних довідок - при переміщенні в межах району та ветеринарних свідоцтвах (для України - форми    № 1 та № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст, суттєво звужується сфера їх застосування.

Законом усувається колізія щодо недоцільності отримання ветеринарних документів при переміщенні продукції тваринного походження для споживання людиною, що регулюється іншим Законом України "Про безпечність та якість харчових продуктів". Відповідно до цього Закону виробники сільськогосподарської продукції, призначеної для споживання людиною, харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів або допоміжних матеріалів для переробки зобов'язані видавати декларацію виробника на такі об'єкти під час введення їх в обіг. Також ветеринарне свідоцтво або ветеринарна довідка не вимагатиметься при переміщенні через митний кордон харчової продукції з продуктів лову українського походження та іноземного виробництва харчової продукції.

Також звужена сфера застосування для:

 •  дозволу на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;

 • дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

 • сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам;

 • сертифікату на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;

 • підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів лову;

 • дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

ІІІ. Окрім внесення змін, які стосуються документів дозвільного характеру, цим Законом внесені зміни до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію».

Так, зокрема, скасована ліцензія на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України).

У Декреті Кабінету Міністрів України від 10.05.1993
№ 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію» скасовано статті, що регламентували видання державних та галузевих стандартів, необхідність державної реєстрації технічних умов, використання нормативних документів на стадіях розроблення, виготовлення, реалізації, експлуатації (використання), ремонту, зберігання, транспортування та утилізації продукції.

 

IVКрім того, Закон скасовує деякі інші документиякі мають ознаки документів дозвільного характеру, хоча такими не є (відповідно до законодавства), або звужує сфери їх застосування (при митному оформленні щодо якості та безпеки продуктів лову), наприклад:

* скасування:

повідомлення про вивезення/ввезення з/до адміністративно-територіальної одиниці асортименту засобів захисту рослин;

облікові марки, що підтверджують законність ввезення, реалізації та експлуатації в Україні і забезпечують контроль за обігом радіоелектронних засобів та випромінювальні пристрої, що ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні;

згода відповідної ради на розміщення об'єкта підвищеної небезпеки на території села, селища, міста;

підтвердження (сертифікат) якості і безпеки водних біоресурсів та продуктів їх переробки відповідності встановленим законодавством вимогам

* звуження сфери застосування:

- атестат виробництва;

- сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання іноземного сертифіката; 

- міжнародний санітарний сертифікат, що видається країною-експортером;

- декларація виробника.

 

V. Крім того, відтепер всі погодження, які мають бути частиною дозвільної (погоджувальної) процедури, відбуватимуться без участі суб’єкта господарювання шляхом взаємодії між органами влади.

Закон містить норму, відповідно до якої обов’язок одержання погоджень, висновків та інших документів, які передують отриманню документа дозвільного характеру, буде покладено на дозвільний орган, що оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання.

VІ. Законом також віднесено до виключної компетенції адміністративного суду прийняття рішень щодо анулювання документа дозвільного характеру з підстав визначених законом.

 

Не дивлячись на прийняття Закону, Держпідприємництво продовжує роботу з метою проведення дерегуляції, спрощення дозвільних і ліцензійних процедур.

 

ПЕРЕЛІК

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua