Офіційний сайт Дрогобицької РДА » Дрогобицьке управління ГУ ДПС » Юридичні особи запитували – відповідаємо

Юридичні особи запитували – відповідаємо

Автор: admin1 от 16-05-2017, 15:38
 (голосів: 0)

Юридичні особи запитували – відповідаємоНачальник відділу адміністрування податку на прибуток, місцевих податків, екологічного податку та рентної плати Дрогобицької ОДПІ Ірина Мураль з працівниками відділу обслуговування платників провела з платниками податків, які застосовують спрощену систему оподаткування та звітності тренінги, на яких відповіла на ряд запитань.

Чи можуть юридичні особи подавати засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб заяву про застосування спрощеної системи оподаткування?

Суб’єкти господарювання мають змогу подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування до контролюючого органу особисто або поштою. Можливість подання такої заяви засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб наразі не реалізована.

Чи включається до складу доходу юридичної особи – платника єдиного податку сума отриманої поворотної фінансової допомоги, якщо ним прийнято рішення про припинення юридичної особи шляхом ліквідації?

До складу доходу платника єдиного податку  згідно із ст. 292 Податкового кодексу України, не включаються суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання (п.п. 3 п.292.11 ст. 292 ).

Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, що ліквідується, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, провадиться у порядку черговості, встановленому ст. 112 Цивільного кодексу України.

Якщо суми поворотної фінансової допомоги, що відповідно до норм ст. 112 Цивільного кодексу України вважаються погашеними або не повертаються за домовленістю сторін, то не виконується умова п.п. 3 п. 292.11 ст. 292 ПКУ щодо повернення суми поворотної фінансової допомоги. У цьому випадку сума поворотної фінансової допомоги включається до складу доходу платника єдиного податку – юридичної особи.

Як визначається дохід юридичної особи - платника єдиного податку третьої групи при продажу основного засобу?

Відповідно до п. 292.2 ст. 292 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями при продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.

Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

Внески до статутного капіталу, здійснені у грошовій формі, повертаються майном.

Чи є об’єктом оподаткування повернення юридичною особою - платником єдиного податку третьої групи майна (основних засобів, товарів) засновникам при їх виході із засновницького складу, якщо внески здійснювались у грошовій формі і вартість такого майна є більшою/меншою розміру внесків?

Відповідно до п.п. 8 п. 292.11 ст. 292 Податкового кодексу України до складу доходу платника єдиного податку, не включаються суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника.

Якщо засновник при його виході із засновницького складу отримує від емітента корпоративних прав – юридичної особи - платника єдиного податку майно (основні засоби, товари) замість грошових коштів, що були внесені таким засновником, то така операція для платника єдиного податку прирівнюється до продажу такого майна.

При цьому якщо вартість майна (основних засобів, товарів) дорівнює або вища вартості внеску до статутного фонду, здійсненого засновником в грошовій формі, то об’єкт оподаткування у юридичної особи – платника єдиного податку не виникає.

У разі якщо вартість майна (основних засобів, товарів) є нижчою вартості внеску до статутного фонду, то частина внеску, яка залишається неповерненою засновнику, у разі його виходу із засновницького складу, має бути включена до складу доходу емітента корпоративних прав - юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи.

Курсові різниці в обліку платника єдиного податку.

Чи включаються до доходу юридичної особи – платника єдиного податку суми курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти?

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пп. 44.2, 44.3 ст. 44 Податкового кодексу України (п.п. 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу України).

Юридичні особи - суб’єкти господарювання, які відповідають критеріям, визначеним п.п. 3 п. 291.4 ст. 291 гл. 1 розд. XIV Податкового кодексу України, та застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, з метою складання фінансової звітності визнають доходи і витрати за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (п. 10 П(С)БО 25).

Юридична особа – платник єдиного податку визначає курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції згідно з вимогами положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

У податковій декларації юридичної особи – платника єдиного податку зазначається лише обсяг доходу, відображення витрат не передбачено.

Враховуючи викладене вище, позитивне значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти включається до складу доходів такого платника податку. Від’ємне значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти не зменшує базу оподаткування єдиним податком.

Кредиторська заборгованість в обліку платника єдиного податку, що ліквідується

Чи включається до складу доходу юридичної особи - платника єдиного податку третьої групи, що ліквідується, сума кредиторської заборгованості, за якою не минув строк позовної давності? 

Відповідно до ст. 112 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-ІV зі змінами та доповненнями вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого ліквідаційною комісією для їх пред’явлення, задовольняються з майна юридичної особи, яку ліквідовують, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.

Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна юридичної особи, що ліквідується, вважаються погашеними.

Згідно із п. 292.3 ст. 292 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом.

Таким чином, сума кредиторської заборгованості, щодо якої не минув строк позовної давності та яка у зв’язку із ліквідацією юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи вже не надійде кредиторам, включається до бази оподаткування єдиним податком.

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua