Офіційний сайт Дрогобицької РДА » Офіційні документи » Розпорядження районної державної адміністрації від 28 липня 2016 року №194

Розпорядження районної державної адміністрації від 28 липня 2016 року №194

Автор: admin2 от 29-07-2016, 12:44
 (голосів: 3)

Щодо заходів з підготовки до перевірки військового обліку на території Дрогобицького району Львівської області комісією Генерального штабу Збройних Сил України

 

На підставі законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про оборону", "Про військовий обов’язок і військову службу", Положення про військовий облік військовозобов'язаних і призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.1994 № 377, Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 45, Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затвердженої наказом Міністра оборони України від 15.12.2010 № 660, розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 14.07.2016 № 485/0/5-16 "Щодо заходів з підготовки до перевірки військового обліку на території Львівської області комісією Генерального штабу Збройних Сил України" та на виконання Плану перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних в органах центральної, місцевої виконавчої влади, а також на підприємствах, в установах та організаціях Львівської області у вересні 2016 року Генеральним штабом Збройних Сил України, доведеного листом Львівського обласного військового комісаріату від 08.07.2016 № 6856, з метою підготовки до зазначеної перевірки, враховуючи недоліки, виявлені в Одеській та Чернігівській областях, а також Львівським обласним військовим комісаріатом при перевірці деяких районів області:

1. Виконавчим комітетам сільських, селищних рад спільно з Дрогобицько-Бориславським об’єднаним районним військовим комісаріатом:

1.1. Провести аналіз результатів роботи комісій та скласти план заходів щодо недопущення недоліків, виявлених при перевірках гідно з додатком) та негайно приступити до їх усунення.

1.2. Організувати до 28.07.2016 уточнення даних персонально-первинного обліку військовозобов'язаних та провести звірку з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації громадян, а також з фактичним перебуванням військовозобов'язаних за місцем проживання шляхом подвірного обходу зі складанням актів і подання заповнених в повному обсязі списків військовозобов’язаних за визначеною військовими комісаріатами формою, з дотриманням правил їх заповнення.

1.3. Організувати до 25.08.2016 проведення позапланових звірок карток первинного обліку військовозобов’язаних органів місцевого самоврядування та особових карток працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за формою № П-2 (П-2 ДС) з обліковими даними Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату.

1.4. До 25.08.2016 забезпечити якісне та повне виконання заходів щодо недопущення недоліків, виявлених при зазначених вище перевірках.

1.5. До 25.08.2016 привести у відповідність до чинного законодавства облік військовозобов’язаних в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, які розташовані на території Дрогобицького району.

1.6. До 26.08.2016 доповісти про вжиті заходи щодо усунення недоліків (при наявності) з організації військового обліку та готовність до перевірки комісією Генерального штабу Збройних Сил України на території району.

2. Організацію і виконання заходів щодо покращення стану військового обліку в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях та контроль за їх виконанням покласти на військового комісара Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату.

3. Відділу організаційної роботи та інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (О.Луців) спільно з Дрогобицько-Бориславським об'єднаним районним військовим комісаріатом розмістити на веб-сайті райдержадміністрації інформацію, щодо належного виконання військового обов'язку військовослужбовців у запасі, виконання правил військового обліку, постановки та зняття з військового обліку громадян в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях району.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Мізерника І.Д.

 

Голова В.А.Шутко

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження

голови райдержадміністрації

28 липня 2016 № 194

 

 

 

ПЕРЕЛІК НЕДОЛІКІВ,

виявлених при перевірці стану військового обліку та бронювання в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях

 

1. Недоліки, виявлені комісією Львівського обласного військового комісаріату:

- стан військового обліку та бронювання не в повній мірі відповідає вимогам законів України, Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затвердженої наказом Міністра оборони України від 15.12.2010 № 660 (далі – Інструкції), Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 45 (далі - Порядку бронювання);

- посадові інструкції військових обліковців органів місцевого самоврядування не враховують вимоги діючих нормативно - правових актів, якими регламентуються питання військового обліку;

- не складаються плани роботи військових обліковців;

- довідки сільських (селищних) голів щодо військового обліку не уточнюються, кількісні показники довідок не відповідають реальним даним на час перевірки;

- посадові особи, які мають право обробляти, зберігати персональні дані військовозобов'язаних, розпорядженнями сільських (селищних) голів не визначені, магнітні носії, на яких відпрацьовується інформація щодо військового обліку, не зареєстровані;

- маршрути оповіщення військовозобов’язаних на території сільських рад не визначені та не погоджені з військовими комісаріатами;

- уточнення даних персонально-первинного обліку військовозобов'язаних, звірка цих даних з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації громадян, а також з фактичним перебуванням військовозобов'язаних за місцем проживання шляхом подвірного обходу проводиться формально;

- не складаються акти звірки облікових даних карток первинного обліку призовників, військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку, з погосподарськими книгами, а також з фактичним перебуванням призовників, військовозобов'язаних за місцем проживання;

- не ведуться журнали обліку руху військовозобов’язаних;

- списки військовозобов’язаних, за визначеною військовими комісаріатами формою, в повному обсязі не складені та не дотримуються правила їхнього заповнення, що, в свою чергу, не дозволяє автоматизувати процеси заповнення документів персонально-первинного обліку сільських рад, персонально-якісного обліку у військових комісаріатах;

 

 

 

- звірки даних карток первинного обліку військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку в сільських (селищних) радах, з обліковими даними військового комісаріату проводяться формально;

- відсутні журнали звірок карток первинного обліку з обліковими даними військових комісаріатів;

- у журнали звірок карток первинного обліку не заносяться кількісні показники тих, хто перебуває на обліку та призначений в команди;

- списки підприємств, які розташовані на території сільських (селищних) рад, своєчасно не уточнюються;

- звірка карток первинного обліку та особових карток військовозобов’язаних з підприємствами, які розташовані на території сільських рад, не проводиться;

- інформація про зміну облікових даних військовозобов’язаних за формою, визначеною додатком 1 до Інструкції, у військовий комісаріат не подається;

- картотеки первинного обліку не приведені до вимог пункту 2.8 Інструкції;

- картки первинного обліку заповнюються з порушенням вимог пункту 2.7 Інструкції, зміни облікових даних в картки вносяться несвоєчасно;

- картки первинного обліку військовозобов’язаних, призначених в команди, окремо не виділені, відсутні записи про час прибуття, не вказується маршрут оповіщення;

- списки військовозобов'язаних, знятих з обліку, та військовозобов'язаних, які прибули на територію обслуговування сільських (селищних) рад у військовий комісаріат не надсилаються;

- у картках первинного обліку відсутні відмітки про зняття з військового обліку;

- картки первинного обліку осіб, виключених з військового обліку, знищуються без складання актів;

- на неналежному рівні організована взаємодія з військовими комісаріатами з питань військового обліку та оповіщення призовників і військовозобов'язаних;

- документація дільниць оповіщення, пунктів збору сільських рад потребує доопрацювання.

На перевірених підприємствах, в установах та організаціях виявлено такі недоліки:

- посадові інструкції відповідальних за військовий облік військовозобов'язаних працівників і призовників розробляються без врахування усіх повноважень та обов'язків, які визначені Інструкцією і Порядком бронювання;

- заповнення розділу ІХ форми П-2 ДС і розділу ІІ форми П-2 для військовозобов'язаних державних службовців і працівників здійснюється з порушенням вимог пунктів 3.6 – 3.8 Інструкції, більшість військово-облікових ознак не заповнені або не уточнені;

- побудова картотек особових карток П-2 ДС і П-2 не приведені до вимог Інструкції;

- не надсилаються повідомлення у військові комісаріати за місцем перебування на військовому обліку військовозобов'язаних і призовників про прийняття їх на роботу, звільнення з роботи та про зміну їх сімейного стану, посади, місця проживання та освіти;

- звірка облікових даних з військовим комісаріатом у визначений термін не проводиться або проводиться не з усіма військовими комісаріатами, в яких працівники підприємств перебувають на військовому обліку;

 

- не заведені журнали перевірок стану обліку військовозобов'язаних і призовників (додаток 5 до Інструкції);

- не відпрацьовуються плани заходів щодо вручення посвідчень про відстрочку від призову на період мобілізації та на воєнний час (додаток 5 до Порядку бронювання);

- відсутні відомості на видачу посвідчень про відстрочку (додатки 11 і 12 до Порядку бронювання);

- заміна працівників, які вибувають у разі мобілізації та у воєнний час, не спланована, плани заміни працівників, які вибувають у разі мобілізації та у воєнний час (додаток 6 до Порядку бронювання), не відпрацьовуються, військові обліковці не володіють інформацією щодо військовозобов’язаних, які призначені в команди, мають мобілізаційні розпорядження військових комісарів та підлягають призову у разі мобілізації;

- звіти про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, не погоджуються з військовими комісаріатами, містять арифметичні помилки, звіти складаються за формою, яка не відповідає додатку 4 до Порядку бронювання.

 

2. Комісією Генерального штабу Збройних Сил України при перевірці стану військового обліку в Одеській, Чернігівській областях виявлені додаткові недоліки, а саме:

- не приймаються рішення виконавчих комітетів сільських (селищних) рад щодо організації виконання завдань із забезпечення ведення військового обліку громадян України на відповідній території та забезпечення проведення мобілізації;

- не надаються відомості про реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ, організацій;

- при прийнятті на роботу у військовозобов’язаних не перевіряється наявність військово-облікових документів, визначених у пунктах 3.4 та 3.5 Інструкції;

- не заведені особисті картки на призовників, які перебувають на військовому обліку;

- відсутні звітні матеріали про інформування призовників та військовозобов’язаних щодо правил військового обліку;

- звернення до територіальних органів Національної поліції України відповідно до вимог пункту 3 статті 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо розшуку, затримання і доставки до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, сільськими (селищними) радами не направляються.

 

 

Заступник голови І.Д.Мізерник

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua