Офіційний сайт Дрогобицької РДА » Офіційні документи » Розпорядження районної державної адміністрації від 20 жовтня 2015 року №312

Розпорядження районної державної адміністрації від 20 жовтня 2015 року №312

Автор: admin1 от 22-10-2015, 16:25
 (голосів: 0)

Про комісію з розгляду заяв громадян

щодо надання населенню субсидій для

відшкодування витрат на оплату

житлово-комунальних послуг, придбання

скрапленого газу, твердого та рідкого

пічного побутового палива

 

               Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від  21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»:

 

1.  Затвердити:

1.1. Посадовий склад комісії з розгляду заяв громадян щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат  на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (додається).

1.2. Положення про комісію з розгляду заяв громадян щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (додається).

2.  Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови  районної державної  адміністрації  від  12 травня  2015 року  № 119 та  від 4 серпня 2015  року  № 211.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.                                                                          

     

Голова                                                              М.Е. Лісогор

 

 

                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                     Розпорядження голови

                                                                                                   райдержадміністрації

                                                                                                    20 жовтня 2015     № 312    

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про комісію з розгляду   заяв громадян щодо надання населенню субсидій  для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого  пічного побутового палива

 

1.Загальні положення

 

1.1. Комісія з розгляду заяв громадян щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (надалі - комісія) утворюється головою   районної державної адміністрації.

Посадовий склад комісії затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

1.2. Комісія здійснює свою діяльність на основі взаємодії з органами державної виконавчої влади, організаціями, що надають житлово-комунальні послуги.

1.3. Комісія утворена з метою надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та прийняття рішення про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, виходячи з конкретних обставин сім”ї.

1.4. Комісія, у межах повноважень, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку  надання населенню субсидій для відшкодування  витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» та від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», цим Положенням забезпечує виконання законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України,  постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України.

1.5. Комісію очолює керівник апарату  райдержадміністрації.

Забезпечення організації діяльності комісії покладається на секретаря, який входить у склад комісії.

 

  2. Основні завдання та діяльність комісії.

 

 Комісія, відповідно до покладених на неї завдань:

 

2.1 Перевіряє наявність конкретних обставин, що склалися у сім”ї для прийняття рішення про призначення (непризначення) субсидій  у випадках, якщо:

      2.1.1 непрацездатні особи  проживають самі.
               Субсидія в даному випадку може призначатись на понаднормову площу житла.
        Рішення про призначення (непризначення) субсидії у такому випадку приймається на підставі акта обстеження  матеріально-побутових умов сім»ї і переглядається у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, працевлаштування таких осіб або виникнення у них інших джерел доходів.
      
     2.1.2 будь-хто   із   зареєстрованих  у  житловому  приміщенні (будинку)  осіб, (осіб, які фактично проживають) яким  нараховується  плата за житлово-комунальні послуги,  протягом  12  місяців  перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу  (механізму),  будівельних матеріалів,  інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги  з  навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі  мобільного) зв'язку тощо, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням  життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень;

 

             2.1.3  за призначенням субсидії звертається:

а) особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає в житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла;

б) індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнято в експлуатацію;

в) громадяни, які перебувають  у складних життєвих обставинах і не змогли своєчасно звернутися за призначенням субсидій у визначений законодавством термін .

               Субсидія може призначатись в даному випадку з дня виникнення права, але не більше ніж за шість місяців до звернення  за призначенням субсидії.

               Рішення про призначення (непризначення) субсидій у випадках, передбачених п.п. 2.1.2 - 2.1.3 даного Положення, приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, форма якого затверджена Міністерством соціальної політики України виходячи з конкретних обставин, що склалися.      

 

2.2. Визначає кількість осіб для розрахунку субсидії у випадках якщо:                  

 

2.2.1 кількість фактично проживаючих зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, є меншою, ніж кількість зареєстрованих у житловому  приміщенні (будинку) осіб.

Субсидія розраховується, виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично у ньому проживають.

Під час прийняття рішень у таких випадках враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих (довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку), акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської ради, акти житлово-експлуатаційних організацій про фактично проживаючих осіб, договори оренди житла в іншому місці).

У разі відсутності документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, рішення приймається на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Рішення про призначення (непризначення) субсидій у випадку, передбаченому п.2.2.1 скеровуються  підприємствам-виробникам (виконавцям) житлово-комунальних послуг.

На підставі рішення районної комісії підприємства – виробники (виконавці) житлово-комунальних послуг не нараховують плату за послуги на осіб, які зареєстровані, але фактично не проживають у житловому приміщенні (будинку).

 

2.2.2 особи, зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), які сплачують за житлово-комунальні послуги на розділені особові рахунки.         

Субсидія може призначатися окремо за розділеними особовими рахунками виходячи з кількості зареєстрованих осіб, які сплачують за послуги на такі рахунки.

Рішення про призначення (непризначення) субсидії приймається на підставі  акту обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

 

2.2.3 у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

Субсидія може бути розрахована виходячи з кількості дітей, які фактично проживають у житловому приміщенні (будинку), з урахуванням дітей, які не зареєстровані в ньому.

Рішення про призначення (непризначення) субсидії приймається на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов  домогосподарства.

 

2.2.4 у разі відсутності відомостей про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб.

Субсидія  у такому випадку призначається виходячи з кількості осіб, зазначених у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії.

Рішення про призначення (непризначення) субсидії приймається на підставі  акта   обстеження матеріально-побутових  умов домогосподарства. На підставі такого рішення   підприємства-виробники  (виконавці)  житлово-комунальних
послуг  нараховують  плату  за  послуги виходячи з кількості осіб, яким  призначено  субсидію.

 

2.3. Рішення   комісії, про призначення  в  окремих  випадках  субсидії  переглядається у разі зміни  у  складі  осіб,  зареєстрованих або фактично проживаючих у житловому приміщенні (будинку), їх працевлаштування або виникнення в  них  інших  джерел  доходів.

У разі відсутності змін, розрахунок субсидії  на наступний період здійснюється без повторного прийняття рішення комісії.

 

               2.4. Розглядає у кожному конкретному випадку причини прийняття (неприйняття) рішення про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, на підставі акту обстеження  фактичного місця проживання.

 

               2.5.   Комісія проводить свої засідання не рідше одного разу у місяць.

 

               2.6.  Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 членів від загальної кількості складу комісії.

 

              2.7.  Комісія самостійно визначає порядок і регламент роботи.

 

              2.8. Секретар комісії готує проекти рішень комісії та оформляє їх протоколами,  які вводяться в дію розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

              2.9. Засідання комісії проводить голова, у разі його відсутності – заступник голови  комісії. 

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua