Офіційний сайт Дрогобицької РДА » Офіційні документи » Розпорядження районної державної адміністрації від 10 вересня 2015 року №257

Розпорядження районної державної адміністрації від 10 вересня 2015 року №257

Автор: admin1 от 14-09-2015, 15:15
 (голосів: 0)

Про затвердження Положення

про Дрогобицький районний центр

соціальних служб для сім’ї,

дітей та молоді

                                               

            Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 року № 495 «Про внесення змін до Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»:

 

1. Затвердити Положення про Дрогобицький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що додається.

2. Директору Дрогобицького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Щербанюк Н.Е. вжити заходів щодо державної реєстрації змін  до Положення про Дрогобицький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 18 листопада 2013 року № 340 «Про затвердження Положення про Дрогобицький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації згідно розподілом функціональних обов’язків між керівництвом райдержадміністрації

 

 

   Голова                                                                         М. Лісогор

 

 

 

Погоджено                                                                           Затверджено

Директор  Львівського  обласного                                     Розпорядження голови

центру  соціальних  служб  для

сім’ї, дітей та  молоді                                                           районної державної адміністрації

____________  Я.І. Бордіян                                               10 вересня 2015  № 257

  «___» _________  2015 р.                                     

 

 

Положення

про Дрогобицький районний центр соціальних служб для сім’ї,  дітей  та  молоді.

 

1. Дрогобицький районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центр) - спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Центр належить до мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Міністерства соціальної політики України.

2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується районною державною адміністрацією і належить до сфери її управління. Координує діяльність Центру заступник голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

3. Положення про центр, штатний розпис центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується органом, який його утворив.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім'ї, дітей та молоді, а також цим Положенням.

5. Основними принципами діяльності центру є:

- законність;

- соціальна справедливість;

- раннє виявлення та надання допомоги сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- доступність та відкритість;

- конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

- додержання і захист прав людини;

- адресність та індивідуальний підхід;

- добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

- комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

- дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

- максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

6. Основними завданнями центру є:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді;

- виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

- проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

- забезпечення взаємодії із структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

7. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

  1) здійснює заходи щодо:

- виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

- соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

- соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

- інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи;

3) надає соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми та у разі потреби здійснює їх соціальний супровід;

4) за повідомленням установ виконання покарань здійснює соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

5) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

6) узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає Львівському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та управлінню праці та соціального захисту населення Дрогобицької райдержадміністрації;

8. Центр має право:

- вносити Мінсоцполітики, районній державній адміністрації та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

- подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

- укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

- залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

- вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

- здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

9. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку головою районної державної адміністрації.

Директор центру призначається на посаду і звільняється з посади за погодженням з директором Львівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

10. Директор центру:

- здійснює загальне керівництво діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

- складає в установленому порядку структуру та штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатної чисельності, що затверджуються Мінсоцполітики;

- затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові інструкції його працівників;

- видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

- представляє центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру;

- утворює в центрі атестаційну та конкурсні комісії, сприяє підвищенню кваліфікації працівників центру;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

- приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників центру.         

11. Положення про центр затверджується головою районної державної адміністрації за погодженням з Львівським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

12. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Центр надає послуги на безоплатній основі.

13. Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність центру затверджуються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

14. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із зображенням Державного герба України із своїм найменуванням.

15. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua