Офіційний сайт Дрогобицької РДА » Офіційні документи » Розпорядження районної державної адміністрації від 12 травня 2015 року №119

Розпорядження районної державної адміністрації від 12 травня 2015 року №119

Автор: admin1 от 14-05-2015, 11:29
 (голосів: 0)

Про комісію з розгляду заяв громадян

щодо надання населенню субсидій для

відшкодування витрат на оплату

житлово-комунальних послуг, придбання

скрапленого газу, твердого та рідкого

пічного побутового палива

 

               Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від  21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій 
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»:

 

1.    Затвердити:

 

1.1     Посадовий склад комісії з розгляду  заяв громадян щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (додається).

1.2. Положення про комісію з розгляду заяв громадян щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (додається).

 

         2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови  районної державної адміністрації від 6 жовтня 2014 року № 230 «Про комісію з розгляду заяв громадян щодо надання та призначення населенню субсидій для відшкодування витрат  на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

 

         3.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

                                                                                

 

Перший заступник голови                                      С.В.Рудницький            

 

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  Розпорядження голови

                                                                                райдержадміністрації

                                                                                 12 травня 2015   № 119                                                      

 

 

                                  П О С А Д О В И Й  С К Л А Д

 

комісії з розгляду заяв громадян щодо надання населенню субсидій

для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

 

 

Голова комісії   –      перший заступник голови райдержадміністрації

 

Заступник голови

комісії                   -    керівник управління праці та соціального захисту населення

                                    райдержадміністрації

 

Секретар комісії  -     головний спеціаліст відділу контролю та соціальних інспекторів управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації-державний соціальний інспектор

 

Члени комісії:

 

Начальник відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за правильністю призначення допомог та соціальних виплат управління праці та

соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Начальник відділу персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації                                               

 

Завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                     Розпорядження голови

                                                                                                   райдержадміністрації

                                                                                                    12 травня 2015  № 119

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

Про комісію з розгляду   заяв громадян

щодо надання населенню субсидій  для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого  пічного побутового палива

 

1.Загальні положення

 

1.1. Комісія з розгляду заяв громадян щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (надалі комісія) утворюється головою   районної державної адміністрації.

Посадовий склад комісії затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

1.2. Комісія здійснює свою діяльність на основі взаємодії з органами державної виконавчої влади, організаціями, що надають житлово-комунальні послуги.

1.3. Комісія утворена з метою надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та прийняття рішення про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, виходячи з конкретних обставин сім”ї.

1.4. Комісія, у межах повноважень, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку  надання населенню субсидій для відшкодування  витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» та від 29 січня 2003року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», цим Положенням забезпечує виконання законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України,  постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України.

1.5. Комісію очолює перший заступник голови райдержадміністрації.

Забезпечення організації діяльності комісії покладається на секретаря, який входить у склад комісії.

 

  2. Основні завдання та діяльність комісії.

 

 Комісія, відповідно до покладених на неї завдань:

 

2.1 перевіряє наявність конкретних обставин, що склалися у сім”ї для прийняття рішення про призначення (непризначення) субсидій  у випадках, якщо:

      2.1.1 непрацездатні особи, що проживають самі, на понаднормову  площу житла. 
        Рішення про призначення (непризначення) субсидій у таких випадках приймається на підставі акта обстеження  матеріально-побутових умов сім»ї, затвердженого Міністерством соціальної політики України і переглядаються у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, працевлаштування таких осіб або виникнення у них інших джерел доходів;
       2.1.2 будь-хто   із   зареєстрованих  у  житловому  приміщенні (будинку)  осіб, (осіб, які фактично проживають) яким  нараховується  плата за житлово-комунальні послуги,  протягом  12  місяців  перед зверненням за призначенням субсидії  здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу  (механізму),  будівельних матеріалів,  інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатив послуги  з  навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі  мобільного) зв'язку тощо, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням  життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень;

               2.1.3  під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором з'ясовано,  що будь-хто  із
складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб,  яким
нараховується плата за житлово-комунальні послуги,  має  додаткові
джерела  для  існування,  не  зазначені у декларації про доходи та
майно (здає у найм (оренду) житлове приміщення (будинок) або  його
частину;  працює  без оформлення трудових відносин у встановленому
порядку;  отримує дохід від утримання худоби, птиці, інших тварин,
дохід     від    народних    промислів,    використання    наявної
сільськогосподарської  техніки,  вантажної  машини,  мікроавтобуса
тощо).

             2.1.4  за призначенням субсидії звертається:

а) один з членів домогосподарства, на якого немає відкритого особового рахунку за місцем реєстрації;

б) індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію, але які сплачують вартість одержуваних  житлово-комунальних послуг.

               Рішення про призначення (непризначення) субсидій у випадках, передбачених п.п. 2.1.2-2.1.4 даного Положення, приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, форма якого затверджена Міністерством соціальної політики України.

 

          2.2. Визначає кількість осіб для розрахунку субсидії у випадках, коли окремі особи з числа зареєстрованих осіб фактично не проживають у житловому приміщенні (будинку) і обсяг споживання комунальних послуг вимірюється індивідуальними засобами обліку.

               Рішення про призначення (непризначення) приймається на підставі наявності документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній  одиниці у зв»язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку), тощо.

 

                2.3. Розглядає у кожному конкретному випадку причини прийняття (неприйняття) рішення про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, на підставі акту обстеження  фактичного місця проживання.

               2.4.   Комісія проводить свої засідання не рідше одного разу у місяць.

               2.5.  Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 членів від загальної кількості складу комісії.

              2.6.  Комісія самостійно визначає порядок і регламент роботи.

              2.7. Секретар комісії готує проекти рішень комісії та оформляє їх протоколами, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

              2.8. Засідання комісії проводить голова, у разі його відсутності – заступник голови  комісії. 

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua