Офіційний сайт Дрогобицької РДА » Офіційні документи » Розпорядження районної державної адміністрації від 19 січня 2015 року №7

Розпорядження районної державної адміністрації від 19 січня 2015 року №7

Автор: admin1 от 23-01-2015, 08:31
 (голосів: 0)

Про схвалення проекту рішення

районної ради Про районний бюджет

Дрогобицького району на 2015 рік

 

 

Відповідно до вимог статті 76 Бюджетного кодексу України :

 

1. Схвалити проект рішення районної ради Про районний бюджет Дрогобицького району на 2015 рік.

 

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (В.Перхун) забезпечити подання зазначеного проекту до районної ради, а також його супровід та опрацювання у профільних комісіях районної ради.

 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Перший заступник голови С.В.Рудницький

 

 

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ Проект

від “ ” 2015р. №

 

 

Про затвердження районного бюджету Дрогобицького району на 2015 рік.

 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника фінансового управління райдержадміністрації В.Перхуна та співдоповідь голови постійної комісії ради з питань планування бюджету, фінансів та економічної політики М.Кравця, розглянувши подання райдержадміністрації від _________ № _______________, врахувавши висновки постійних комісій районної ради, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Дрогобицька районна рада вирішила:

1. Встановити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2015 рік у сумі 298342990 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 297894100 грн., спеціального фонду бюджету – 448890 грн. (додаток № 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2015 рік у сумі 298342990 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 288854549 грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 9488441 грн. у тому числі бюджету розвитку в сумі 9039551 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додатки № 3 ).

3. Встановити профіцит загального фонду районного бюджету на 2015 рік у сумі 9039551 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток № 6).

4. Встановити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у сумі 9039551 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток № 6).

 

5. Встановити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі 1500000 грн. (додаток № 7).

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2015 рік:

- іншу додаткову дотацію сільським, селищним бюджетам у сумі 5226900 грн.;

- субвенція сільським та селищним радам на утримання:

- фельдшерсько-акушерських пунктів в сумі 182000 грн.;

- народних домів в сумі 1337400 грн.;

- бібліотек в сумі 94700 грн.;

- дошкільних навчальних закладів в сумі 4666200грн.,

Для розрахункового обсягу видатків на галузь культури (сільські клуби та бібліотеки) та освіти (дошкільні навчальні заклади) на 2015 рік при визначенні міжбюджетних трансфертів затвердити:

46,782 – фінансовий норматив забезпеченості на одиницю населення по клубах;

0,34 – коефіцієнт частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурноосвітні послуги, що надаються клубними закладами;

57,1 - фінансовий норматив забезпеченості на одиницю населення по бібліотеках;

0,94 – фінансовий норматив забезпеченості на одну дитину.

 

Показник обсягу субвенції на утримання народних домів, бібліотек та дошкільних навчальних закладів визначається за такими формулами:

- народні доми:

V(нд) = 46,782x0,34xN+ V(гір), де:

46,782 – фінансовий норматив забезпеченості на одиницю населення;

0,34 – коефіцієнт частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурноосвітні послуги, що надаються клубними закладами;

N – населення відповідної сільської ради згідно з статистичними даними станом на 01.01.2014 року;

V(гір) - видатки гірські в абсолютній сумі;

- сільські бібліотеки:

V(б) =NX57,1 де:

N – населення відповідної сільської ради згідно з статистичними даними станом на 01.01.2014 року;

57,1 - фінансовий норматив забезпеченості на одиницю населення;

- дошкільні навчальні заклади :

V(днз)=(D(п)+D(0-6))*0,94, де :

D(п) – діти прикріплені до відповідного дошкільного навчального закладу;

D (0-6) – діти від 0 до 6 років згідно з статистичними даними станом на 01.01.2014 року.

0,94 – фінансовий норматив забезпеченості на одну дитину.

Затвердити угоди про передачу субвенції з районного бюджету до бюджетів сільських, селищних рад для фінансування закладів охорони здоров’я, культури та освіти.

 

7. Затвердити граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників бюджетних коштів на 2015 рік (додаток № 5).

8. Затвердити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2015 рік у сумі 250000 грн.

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Затвердити перелік об’єктів (видатків) фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 9 цього рішення.

11. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 1708250 грн. (додаток № 8).

12. Установити, що у 2015 році:

12.1. Плата за оренду цілісних майнових комплексів, що є в спільній власності територіальних громад Дрогобицького району, після сплати податку на додану вартість зараховується до районного бюджету в повному обсязі. За оренду іншого комунального майна, що є в спільній власності територіальних громад Дрогобицького району, сплата орендної плати здійснюється згідно Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, затвердженої рішенням Дрогобицької районної ради від 24.05.2007р. № 173.

12.2. Районні комунальні підприємства сплачують до загального фонду районного бюджету частину прибутку (доходу) у розмірі 30 відсотків.

13. У процесі виконання районного бюджету в межах його загального обсягу, перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головним розпорядникам коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів, здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації, за погодженням з головою районної ради і головою постійної комісії ради з питань планування бюджету, фінансів та економічної політики.

Зміни до напрямків використання коштів на реалізацію районних програм здійснювати районній державній адміністрації у межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму, за погодженням з головою районної ради і головою постійної комісії ради з питань планування бюджету, фінансів та економічної політики.

14. Надати право Дрогобицькій районній державній адміністрації відповідно до положень Бюджетного кодексу України обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ здійснювати в установах банків державного сектору за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

15. Районній державній адміністрації:

15.1. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, виступати у 2015 році в особі начальника фінансового управління одержувачем у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку обласного бюджету, у фінансових установах, на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

- позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

15.2. Надання субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам району здійснювати з урахуванням обсягу надходження коштів на цю мету до районного бюджету, фактично виконаних робіт та наданих послуг.

15.3. Кошти з районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби, на підставі замовлень головних розпорядників коштів.

15.4. В особі начальника фінансового управління врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації, відповідно до вимог Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, під час складання і виконання розпису районного бюджету на 2015 рік.

15.5. З метою забезпечення асигнуваннями на оплату праці та розрахунки за спожиті енергоносії на 2015 рік, проводити розподіл іншої додаткової дотації між сільськими і селищними бюджетами, після погодження з головою районної ради та головою постійної комісії ради з питань планування бюджету, фінансів та економічної політики.

15.6. За наявності тимчасово вільних коштів обласного бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

15.7. Кошти з обласного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби на підставі замовлень головних розпорядників коштів.

16. Головним розпорядникам та розпорядникам коштів районного бюджету:

16.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, тверде паливо та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

16.2. Затвердити граничні обсяги споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

16.3. При складанні кошторисів видатків на утримання бюджетних установ передбачити в максимально можливих обсягах асигнування за загальним та спеціальним фондами на заходи з енергозбереження.

17. Установити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками Дрогобицької об’єднаної державної фінансової інспекції та фінансового управління райдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають перерахуванню до районного бюджету.

18. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію ради з питань планування бюджету, фінансів та економічної політики (М.Кравець).

 

Голова районної ради М.М.СІКОРА

 

poyasnyuvalna-vd-19.01.2015.doc [80 Kb] (завантажень: 1)  

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua