Офіційний сайт Дрогобицької РДА » Офіційні документи » Pозпорядження районної державної адміністрації від 18 червня 2020 року №159

Pозпорядження районної державної адміністрації від 18 червня 2020 року №159

Автор: admin2 от 19-06-2020, 15:19
 (голосів: 0)

Про створення Координаційної ради

з питань сімейної політики при Дрогобицькій

районній державній адміністрації

 

Керуючись статтями 6, 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України « Про запобігання та протидію домашньому насильству», постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018р № 658 « Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі» з метою реалізації державної сімейної політики у Дрогобицькому районі :

 

1. Утворити Координаційну раду з питань сімейної політики при Дрогобицькій районній державній адміністрації та затвердити її склад згідно з додатком.

 

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань сімейної політики при Дрогобицькій районній державній адміністрації, що додається.

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 1 вересня 2014 року №185 «Про утворення Координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми при районній державній адміністрації» та розпорядження голови районної державної адміністрації від 7 березня 2019 року № 99 « Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 26 листопада 2018 року № 621»

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови

районної державної адміністрації В.О.Скоропада.

 

 

Голова Омелян СТАСУЛА

 

 

 

Додаток

до розпорядження голови райдержадміністрації

від « 18 » червня2020року №_159

 

СКЛАД

Координаційної ради з питань сімейної політики

при Дрогобицькій районній державній адміністрації

 

Голова Координаційної ради перший заступник голови районної державної адміністрації

Заступник голови

Координаційної ради заступник начальника -начальник відділу сімейної політики та організації оздоровлення управління праці та соціального захисту населення

 

Секретар Координаційної ради педагог соціальний Дрогобицького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Члени Координаційної ради:

Начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

Директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Головний лікар КНП «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької районної ради (за згодою)

Начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Начальник сектору ювенальної превенції Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області (за згодою)

Начальник Дрогобицького міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській області ( за згодою)

Адміністративний директор громадської організації «Благодійний Фонд «Карітас» Самбірсько- Дрогобицької Єпархії Української Греко-Католицької Церкви» ( за згодою)

Заст. керівника Дрогобицької місцевої прокуратури ( за згодою)Начальник відділу контролю та соціальних інспекторів – головний державний соціальний інспектор управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Заступник директора Дрогобицького міськрайонного центру зайнятості (за згодою)

 

 

Керівник апарату Степан КУЛИНЯК

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від« ___ » ___________2020 року

________________________

 

Положення

 

про Координаційну раду з питань сімейної політики при Дрогобицькій районній державній адміністрації

1. Координаційна рада з питань сімейної політики при Дрогобицькій районній державній адміністрації (надалі – Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом і створюється для сприяння реалізації державної політики у сфері підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, з метою координації дій структурних підрозділів районної державної адміністрації у цих напрямах.

2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України законами України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови

районної державної адміністрації, рішеннями Дрогобицької районної ради, а також цим Положенням.

3. Координаційна рада утворюється відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації.

4. Основними завданнями Координаційної ради є:

4.1. координація зусиль структурних підрозділів районної державної адміністрації, та органів місцевого самоврядування району , недержавних організацій та благодійних фондів щодо реалізації державної політики підтримки сім’ї,забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми;

4.2. внесення пропозицій щодо удосконалення діяльності відповідних органів і служб на районному рівні з питань сімейної політики, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми;

4.3. підтримка громадських ініціатив, спрямованих на допомогу сім’ї,поліпшення її становища та підвищення авторитету в суспільстві, а також щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми.

5. Координаційна Рада відповідно до покладених на неї завдань:

5.1. розробляє та подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо формування державної сімейної політики, а також стосовно забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми;

5.2. вносить пропозиції до проектів районних цільових програм, у тому числі щодо визначення джерел їх фінансування, спрямованих на підтримку сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми;

5.3. координує зв’язки з громадськими організаціями та благодійними фондами, з державними та неурядовими структурами, діяльність яких спрямована на підтримку становища сімей, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми;

5.4. інформує населення району через засоби масової інформації про заходи щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, а також про становище сімей;

5.5. ініціює проведення моніторингів (досліджень), пов’язаних із становищем сімей, забезпеченням рівних прав та можливостей чоловіків і жінок, запобіганням та протидією домашньому насильству, насильству за ознакою статі, протидією торгівлі людьми;

5.6. виконує інші функції, що випливають із покладених на неї завдань та не суперечать чинному законодавству.

6. Координаційна рада має право:

6.1. створювати в установленому порядку тимчасові експертні комісії, залучати до них представників районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських організацій (за погодженням з їх керівниками) для підготовки пропозицій з питань забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми;

6.2. запрошувати та заслуховувати на своїх засіданнях представників структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських організацій (за погодженням з їх керівниками) з питань виконання завдань, визначених законами України та указами Президента України, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови райдержадміністрації, рішеннями Дрогобицької районної ради стосовно реалізації державної сімейної політики, а також державної політики у галузі забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми;

6.3. в установленому порядку одержувати від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для реалізації покладених на Координаційну раду завдань;

6.4. проводити наради, засідання за круглим столом, семінари з питань, що належать до компетенції Координаційної ради.

7. Координаційну раду очолює заступник голови районної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних обов’язків.

8. Посадовий склад Координаційної ради затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

9. До складу Координаційної ради можуть входити працівники структурних підрозділів районної державної адміністрації та, за згодою, представники інших органів державної влади та громадських організацій.

10.Основною формою роботи Координаційної ради є її засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на півріччя. Засідання

Координаційної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

11.Рішення Координаційної ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Координаційної ради. Рішення Координаційної ради оформляються у вигляді протоколів, рекомендацій за підписами голови та відповідального секретаря. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом надання доручень заступником голови районної державної адміністрації, відповідно до розподілу функціональних обов’язків. При потребі рішення Координаційної ради направляють органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, громадським організаціям.

12.Голова Координаційної ради та її члени працюють на громадських засадах.

13.Про свою діяльність і прийняті рішення Координаційна рада інформує громадськість у засобах масової інформації.

14.Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua