Офіційний сайт Дрогобицької РДА » Офіційні документи » Розпорядження районної державної адміністрації від 7 березня 2019 року №97

Розпорядження районної державної адміністрації від 7 березня 2019 року №97

Автор: admin1 от 12-03-2019, 16:24
 (голосів: 0)

Про комісію з питань захисту прав дитини

Дрогобицької райдержадміністрації 

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 року № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю», від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (зі змінами) та з метою реалізації заходів щодо захисту прав і законних інтересів дітей, керуючись п.9  ч.1 ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити посадовий склад комісії з питань захисту прав дитини Дрогобицької райдержадміністрації, що додається.

2. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини Дрогобицької райдержадміністрації, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 26 січня  2015  року  № 13 «Про комісію з питань захисту прав дитини» та від 26 вересня 2016 року № 265  «Про зміни у складі комісії з питань захисту прав дитини Дрогобицької райдержадміністрації».

4. Контроль за виконанням розпорядження  залишаю за собою. 

 

  Голова                                                                                                       А.І. Шевкенич

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження  голови

районної державної адміністрації

7 березня 2019 року    № 97

     

 

Склад

Комісії з питань захисту прав дитини Дрогобицької

райдержадміністрації

 

 

Голова комісії

з питань захисту прав дитини                   - голова райдержадміністрації;

 

Заступник голови комісії                           - заступник голови райдержадміністрації;

 

Секретар комісії                                         -  заступник начальника, начальник відділу з

                                                                         питань профілактики бездоглядності, 

                                                                         безпритульності та правопорушень серед

                                                                         дітей служби у справах дітей

                                                                         райдержадміністрації    

 

Члени комісії:

 

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації;

Начальник відділу освіти райдержадміністрації;

Заступник начальника - начальник відділу сімейної політики та організації оздоровлення управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації;

Директор ДРЦСССДМ;

Головний лікар КНП «Дрогобицька районна лікарня» Дрогобицької районної ради;

Начальник фінансового управління райдержадміністрації;

Начальник відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації;

Начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації;

Начальник Дрогобицького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області;

Начальник сектору  ювенальної превенції  Дрогобицького відділу поліції ГУНП у Львівській області (за згодою);

Заступник директора з навчально-виховної роботи Меденицького професійного ліцею (за згодою);

Заступник начальника, керівник патрульної поліції  Дрогобицького відділу поліції ГУНП у Львівській області (за згодою);

Cекретар Меденицької селищної ради

 

 

Затверджено

розпорядження  голови

районної державної адміністрації

 7 березня 2019 року      № 97

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань захисту прав дитини

 

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є органом, що утворюється головою районної держадміністрації.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) затверджує персональний склад міждисциплінарної команди із числа працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема служби у справах дітей, структурних підрозділів районної держадміністрації, виконавчих органів сільських, селищних рад об'єднаних територіальних громад з питань освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, уповноважених підрозділів органів Національної поліції (органів ювенальної превенції), закладів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення (далі - уповноважені суб'єкти);

2) розглядає питання щодо:

подання службою у справах дітей заяви та документів для реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі;

доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини;

доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;

вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів такої участі;

підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;

доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

доцільності встановлення, припинення опіки, піклування;

стану утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов'язків;

стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов'язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров'я, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток;

3) розглядає підготовлені суб'єктами соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю матеріали про стан сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім'ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім'ї, дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків і за результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб'єктам рекомендації щодо:

взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі потреби строку соціального супроводу);

направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські обов'язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до уповноважених суб'єктів, які відповідно до компетенції розробляють і виконують такі програми;

4) розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I - III ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування в школі-інтернаті.

Під час ухвалення рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I - III ступеня враховується думка дитини у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

 

5. Комісія має право:

одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними вимог законодавства про захист прав дітей, у тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

утворювати робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених суб'єктів, громадські об'єднання (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні організації, громадські об'єднання, суб'єктів підприємницької діяльності (за згодою).

6. Комісію очолює голова районної держадміністрації.

Організація діяльності комісії забезпечується відповідною службою у справах дітей.

Заступник голови районної держадміністрації може виконувати повноваження заступника голови комісії.

7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів районної держадміністрації, служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, заступники керівників органів Національної поліції (органів ювенальної превенції) та Мін'юсту, закладів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення.

8. Основною організаційною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини загальної кількості її членів.

До участі в засіданнях комісії обов'язково запрошуються повнолітні особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання.

У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи повинні бути попередженні письмово.

На засідання можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, що беруть безпосередню участь у розв'язанні проблем конкретної дитини, з правом дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.

9. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду.

10. Рішення або рекомендації комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення або рекомендацій, викладається у письмовій формі та додається до нього (них).

12. Голова, його заступник і члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua