Офіційний сайт Дрогобицької РДА » Офіційні документи » Розпорядження районної державної адміністрації від 17 липня 2018 року №367

Розпорядження районної державної адміністрації від 17 липня 2018 року №367

Автор: admin1 от 20-07-2018, 09:52
 (голосів: 0)

Про створення комісії з питань 

визначення розміру збитків, заподіяних землекористувачам

Дрогобицького району, при реалізації проекту “Будівництво магістрального газопроводу-інтерконектору “Дроздовичі-Більче-Волиця”

 

 

Відповідно до Земельного Кодексу України, Цивільного Кодексу України, Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про відчуження земельних ділянок, інших обєктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності”, Постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року №284 “Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам” та, враховуючи клопотання філії “Дирекція з будівництва та реконструкції газотранспортної системи” ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” від 11 липня 2018 року:

 

  1. Створити комісію з питань визначення розміру збитків, заподіяних землекористувачам Дрогобицького району, при реалізації проекту “Будівництво магістрального газопроводу-інтерконектору “Дроздовичі-Більче-Волиця”, згідно з додатком.

 

            2. Затвердити Положення про комісію з питань визначення збитків, заподіяних землекористувачам Дрогобицького району, при реалізації проекту “Будівництво магістрального газопроводу-інтерконектору “Дроздовичі-Більче-Волиця” (додається).

 

            3. Комісії визначити розмір збитків, завданих власникам внаслідок викупу земельної ділянки та подати акт на затвердження районній державній адміністрації.

 

   4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови  райдержадміністрації І.Д.Мізерника.

 

 

 

Перший заступник голови                                                         В.О.Скоропад

 

 

 

Додаток

до розпорядження

районної державної адміністрації

            “17  ” липня  2018 року №  367

 

Склад

комісії з питань визначення розміру збитків, заподіяних  землекористувачам Дрогобицького району, при реалізації проекту “Будівництво магістрального газопроводу-інтерконектору “Дроздовичі-Більче-Волиця”

 

Мізерник                          - заступник голови районної державної адміністрації,

Іван Дмитрович                голова комісії

 

Кебза                                 - начальник управління агропромислового розвитку районної              

Зеновій Михайлович        державної адміністрації, заступник голови комісії

 

Веселовська                     - начальник відділу економічного аналізу фінансового та

Ірина Богданівна              кадрового забезпечення-головний бухгалтер, секретар комісії

 

Члени комісії:

Бреньо                               -  начальник відділу у Дрогобицькому районі Головного

Любомир Любомирович   управління Держгеокадастру у Львівській області (за згодою)

 

Фірман                              -  начальник юридичного відділу районної державної

 Ольга Володимирівна      адміністрації

 

Перхун                              - начальник фінансового управління районної

Віталій Ігорович               державної адміністрації

 

Куцмида                            - головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури

Ірина Зеновіївна               районної державної адміністрації

 

Дмитрів                            -  Верхньодорожівський сільський голова  

Богдан Степанович          (за згодою та територіальною належністю)

 

Дудич                                - Грушівський сільський голова

Іван Семенович                (за згодою та територіальною належністю)

 

Пурій                                 - Літинський сільський голова

Іван Іванович                    (за згодою та територіальною належністю)

 

Шулак                               - Меденицький селищний голова

Володимир Іванович        (за згодою та територіальною належністю)

 

Бохонок                             - Летнянський сільський голова

Петро Романович              (за згодою та територіальною належністю)

 

Фуженков                          - головний інженер філії “Дирекція з будівництва та

Олександр Іванович         реконструкції газотранспортної системи ”

                                              ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” (за згодою)

 

      Керівник апарату                                                                          Р.М.Щерба

 

                                                         

                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      Розпорядження

                                                                                      районної державної адміністрації

                                                                                     “17  ” липня 2018 року №   367

 

Положення

про комісію з питань визначення розміру збитків, заподіяних  землекористувачам Дрогобицького району, при реалізації проекту “Будівництво магістрального газопроводу-інтерконектору “Дроздовичі-Більче-Волиця”

 

1. Це Положення визначає порядок роботи комісії з питань визначення розміру збитків, заподіяних землекористувачам Дрогобицького району, при реалізації проекту “Будівництво магістрального газопроводу-інтерконектору “Дроздовичі-Більче-Волиця” (далі-Комісія).

2. Комісія створена з метою посилення контролю за використанням земель, створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів збитків власникам землі та землекористувачам.

3.Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним Кодексом України, Цивільним Кодексом України, Законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про відчуження земельних ділянок, інших обєктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності”, Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року №284 “Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”, та цим Положенням.

4. Склад Комісії затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації, за його відсутності першим заступником.

5. Головою Комісії є заступник голови районної державної адміністрації.

6. До складу Комісії включаються:

-  представник фінансового управління райдержадміністрації;

-  представник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

-представник відділу у Дрогобицькому районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області;

-предствник відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації;

-представник юридичного відділу райдержадміністрації;

-представник філії “Дирекція з будівництва та реконструкції газотранспортної   

системи” ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”;

-сільські, селищні голови (за згодою та територіальною належністю).

7. До складу Комісії у кожному конкретному випадку включаються власники земельних ділянок або землекористувачів, яким заподіяні збитки, представники органів місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації або громадяни, діями (бездіяльністю) яких спричинені збитки власнику чи користувачу земельної ділянки.

8. Повноваження усіх запрошених на засідання Комісії осіб повинні бути належним чином оформлені та підтверджені (довіреність, паспорт та інше).

9. При відсутності представників підприємств, установ, організацій та громадян на засіданні, заяви подані до Комісії розглядаються за умови наявності доказу їх повідомлення про час і місце проведення засідання комісії.

10. Формою роботи Комісії є засідання. Роботу Комісії організовує голова комісії.

11. Голова Комісії:

11.1. Забезпечує, в разі надходження заяв, скликання  засідань Комісії.

11.2. Визначає коло питань, що вирішуються на черговому засіданні.

11.3. Дає доручення членам Комісії та перевіряє їх виконання.

11.4.Керує діяльністю Комісії.

11.5. Проводить її засідання. Головує на них.

11.6.Підписує документи Комісії від її імені.

12. За відсутності голови Комісії, його функції здійснює заступник голови Комісії.

13. Секретар Комісії:

13.1 Здійснює організаційне і документальне забезпечення роботи Комісії.

13.2. Здійснює повідомлення членів Комісії про її засідання.

13.3. Веде протокол засідання Комісії.

13.4. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації, а за його відсутності першому заступнику, оформлений за результатами роботи Комісії акт протягом трьох днів з моменту його підписання.

13.5. Здійснює контроль за направленням затвердженого розпорядженням акту Комісії зацікавленим особам.

14. Засідання Комісії вважається правомочним за умови присутності на засіданні 2/3 від загального складу Комісії.

15. Комісія розглядає заяви про визначення розміру збитків.

15.1 До заяви додаються:

- документ, що посвідчує право власності (користування) на земельну ділянку;

- документ, який підтверджує право власності на нерухоме майно (будівлю, споруду, інше), у разі необхідності;

-свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності у разі необхідності;

- акт, який встановлює порушення земельного законодавства (за наявності)/

16. Комісія має право:

16.1 Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій відповідну інформацію, довідкові та інші матеріали у межах своєї компетенції та згідно з чинним законодавством України.

16.2. Звертатись із запитами, залучати до роботи та запрошувати на своє засідання працівників органів виконавчої влади. Управлінь, об’єднань підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, відповідно до чинного законодавства України.

17. Порядок визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам визначається Законом України “Про відчуження земельних ділянок, інших обєктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності” та Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року №284 “Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”.

18.Комісія здійснює контроль за використанням актів, затверджених головою районної державної адміністрації.

19. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

20. Під час засідання ведеться протокол.

21. Результати роботи Комісії оформляються відповідним актом, який підписується всіма членами комісії. В разі незгоди члена Комісії зі змістом акта, він підписує акт із зауваженнями, що долучаються до нього.

22. Акт Комісії, щодо визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації, у разі його відсутності — першим заступником, та протягом трьох робочих днів направляється зацікавленим особам.

23. Адреса Комісії для надсилання кореспонденції: 82100,  м.Дрогобич, вул.22 Січня,37.

24. Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження головою районної державної адміністрації, у разі його відсутності — першим заступником.

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua