Офіційний сайт Дрогобицької РДА » Офіційні документи » Розпорядження районної державної адміністрації від 27 липня 2017 року №221

Розпорядження районної державної адміністрації від 27 липня 2017 року №221

Автор: admin1 от 31-07-2017, 12:30
 (голосів: 0)

Про стажування 

молоді у Дрогобицькій

райдержадміністрації

 

 

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини 9 статті 48 Закону України «Про державну службу», статті 48 Кодексу законів про працю України, з метою ознайомлення
з функціонуванням державної служби та проходження стажування громадян
з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби:

 

1. Затвердити Порядок проходження стажування молоді у Дрогобицькій райдержадміністрації (надалі - Порядок), що додається.

2. Керівнику апарату райдержадміністрації, начальникам, управлінь відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації і структурних підрозділів апарату райдержадміністрації забезпечити проходження стажування молоді (надалі - стажування) згідно з Порядком.

3. Начальнику відділу організаційної роботи та інформаційної діяльності і  комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (О.С.Луців) забезпечити опублікування в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації інформації про проведення відбору згідно з Порядком.

4. Завідувачу сектору персоналу апарату райдержадміністрації (З.М.Савулі) забезпечити формування бази даних молодіжного кадрового потенціалу райдержадміністрації, які успішно пройшли стажування в райдержадміністрації.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 03.02.2015 № 20 «Про залучення талановитої молоді до державного управління», зареєстроване в Дрогобицькому міськрайонному управлінні юстиції Львівської області 18.02.2015 за № 4/256.

6. Розпорядження набирає чинності з моменту його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації  Р.М.Щербу.

 

 

 

Голова                                                                                             В.А.Шутко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Дрогобицької

райдержадміністрації

27 липня 2017 року № 221

 
 

Зареєстровано Головним

територіальним управлінням

юстиції у Львівській області

4 серпня 2017 року за № 61/1846

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК

проходження стажування молоді у Дрогобицькій райдержадміністрації

 

І. Загальні положення

 

1.1. Порядок проходження стажування молоді у Дрогобицькій райдержадміністрації (надалі - Порядок) розроблений з метою ознайомлення з функціонуванням державної служби, проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, активного залучення талановитої молоді до процесів державного управління, формування позитивного іміджу державного службовця.

1.2. Порядок визначає цілі та завдання райдержадміністрації щодо формування кадрового потенціалу державного управління шляхом залучення талановитої молоді до державної служби та забезпечення райдержадміністрації активною, талановитою, креативною молоддю для подальшого можливого зайняття посад державної служби відповідно до чинного законодавства. 

1.3. Стажування в райдержадміністрації здійснюється на безоплатній основі.

 

ІІ. Мета

 

2.1. Метою прийняття Порядку є:

формування кадрового потенціалу райдержадміністрації за рахунок ініціативних, обдарованих та кваліфікованих фахівців нової генерації;

активізація розвитку особистісних якостей молоді шляхом залучення їх до виконання завдань державної служби;

надання молоді можливості долучатись до роботи в галузі державного управління та здобувати практичний досвід у цьому напрямі;

сприяння прозорості діяльності райдержадміністрації.

 

ІІІ. Порядок проведення відбору

 

3.1. Відбір кандидатів на стажування в райдержадміністрації проводиться на постійній основі. Порядок проведення відбору та перелік необхідних документів розміщується на офіційному веб-сайті Дрогобицької райдержадміністрації. 

3.2. Відбір проводиться в 3 етапи:

прийом необхідних документів;

проведення співбесіди з кандидатом на стажування;

скерування до управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації або структурних підрозділів апарату райдержадміністрації (надалі - структурний підрозділ).

3.3. Необхідні документи, заява та анкета для проходження стажування в райдержадміністрації подаються відповідно до зразків згідно з додатками (бланк анкети у додатку 1, заяви у додатку 2 до цього Порядку).

3.4. Співбесіда з претендентом на стажування проводиться після подання необхідних документів. Співбесіду з претендентом на стажування проводять завідувач сектору персоналу апарату райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації, та керівник структурного підрозділу, в якому претендент виявив бажання проходити стажування.

3.5. За результатами відбору оформляється протокол, згідно з яким претендент скеровується на стажування до відповідного структурного підрозділу.

 

ІV. Вимоги до кандидата та необхідні документи

 

4.1. До участі у відборі допускається особа, яка:

є громадянином України;

вільно володіє державною мовою;

віком від 14 до 35 років;

має вищу освіту або є студентом вищого навчального закладу І-ІV рівнів акредитації;

має знання ПК та офісного програмного забезпечення.

4.2. Для участі у відборі подаються такі документи:

копія паспорта громадянина України;

копії документів про освіту або довідка з місця навчання, або копія студентського квитка;

копія трудової книжки (при наявності);

анкета для проходження стажування в райдержадміністрації (бланк анкети у додатку 1 до цього Порядку);

письмова заява претендента на проходження стажування (бланк заяви  у додатку 2 до цього Порядку).

 

V. Проведення стажування

 

5.1. Голова райдержадміністрації або керівник самостійного структурного підрозділу (зі статусом окремої юридичної одиниці) видають розпорядження (наказ) про проходження стажування на підставі протоколу співбесіди і письмової заяви претендента на стажування.

5.2. Студентам вищих навчальних закладів оформляється за місцем стажування трудова книжка, яку вони зобов’язані надати для внесення відповідного запису про проходження стажування не пізніше 3-ох днів від початку проходження стажування.

5.3.  Начальник структурного підрозділу зі статусом окремої юридичної одиниці, а в апараті райдержадміністрації та структурних підрозділах без статусу  окремої юридичної одиниці – завідувач сектору персоналу, не пізніше п’яти днів після початку проходження стажування має забезпечити оформлення трудової книжки учасника стажування.

5.4. Стажування може тривати до 6 місяців.

5.5. Стажування можливе у таких формах:

повний робочий день з 09:00 до 18:00;

неповний робочий день з 09:00 до 13:00 або з 14:00 до 18:00 (на вибір) або неповний робочий тиждень;

робота за домовленістю з керівником структурного підрозділу (від 10 годин на тиждень).

5.6.  На період стажування за претендентом закріплюється відповідальна особа - керівник стажування. Зміст стажування визначається індивідуальним планом, що затверджується керівником структурного підрозділу, в якому проходить стажування (зразок індивідуального плану стажування молоді
 в райдержадміністрації у додатку 3 до цього Порядку).

5.7. Керівник стажування у перший тиждень навчання зобов’язаний ознайомити учасника стажування з напрямами роботи відповідного структурного підрозділу, основними нормативно-правовими та регуляторними актами, якими керується в роботі структурний підрозділ, а також з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.8. Особа, яка проходить стажування, повинна дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку структурного підрозділу.

5.9. Особа, яка пройшла стажування, подає керівникові структурного підрозділу стислий письмовий звіт про виконання індивідуального плану,
а також пропозиції щодо вдосконалення роботи підрозділу або райдержадміністрації в цілому.

 

VІ. Впровадження результатів стажування

 

6.1. Після закінчення стажування керівник структурного підрозділу,
у якому проходило стажування, подає сектору персоналу апарату райдержадміністрації характеристику на учасника стажування з копією письмового звіту особи, яка проходила стажування, та висновки щодо видачі сертифіката про:

успішне проходження стажування в райдержадміністрації;

успішне проходження стажування в райдержадміністрації та включення учасника стажування до бази даних молодіжного кадрового потенціалу райдержадміністрації;

успішне проходження стажування в райдержадміністрації та включення учасника стажування до бази даних молодіжного кадрового потенціалу райдержадміністрації з рекомендаціями щодо участі у конкурсах на зайняття вакантних посад державної служби у відповідному структурному підрозділі райдержадміністрації.

6.2. Відомості про особу, яка успішно пройшла стажування
в райдержадміністрації, вносяться до бази даних молодіжного кадрового потенціалу райдержадміністрації (форма у додатку 4 до цього Порядку).

 

 

Додаток 1

до Порядку     

 

АНКЕТА

для проходження стажування

в райдержадміністрації

 

Світлина

3.5 х 4.5

1

Прізвище, ім'я, по батькові

 

2

Дата народження

 

3

Адреса реєстрації та фактичного місця проживання

 

4

Контактний телефон

 

5

Освіта (місце навчання)

 

6

Місце праці, досвід роботи

 

7

Знання іноземних мов

 

8

Володіння комп'ютером

 

9

Назва структурного підрозділу РДА,
в якому хотіли б стажуватись

 

10

Форма проходження стажування

(на вибір претендента)

повний робочий день з 09:00 до 18:00

неповний робочий день з 09:00 до 13:00 або з 14:00 до 18:00 на вибір

робота за домовленістю з керівником у структурному підрозділі
(від 10 годин на тиждень)

 

 

 

             

11.Додатково повідомляю: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. З яких джерел Ви довідались про стажування ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

13. Дайте відповідь на запитання: "Чому я хочу бути державним управлінцем?"*

 

 

*обсяг не повинен перевищувати однієї сторінки

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                   Р.М.Щерба

 

 

Додаток 3 
до Порядку     

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

(Керівник структурного підрозділу)
________________________________

________________________________

(підпис, П.І.Б.)

від «____»  _____________2017 року

 

Зразок індивідуального плану стажування молоді
у Дрогобицькій райдержадміністрації

П.І.Б.особи, яка проходить стажування _________________________________________________________________

П.І.Б. керівника стажування

_________________________________________________________________

Графік стажування:  

09:00 – 18:00

 

09:00 – 13:00
або 13:00 18:00

 

від 10 год. на тиждень

 

Стажування розпочато:              «____» ________________ 2017 р.

Дата закінчення стажування:    «____» ________________2017 р.

 

 

№ п/п

Завдання

Термін  виконання завдань

з «___» ______ 2017 р.

до «___»_____ 2017 р.

Оцінка результатів стажування та виконання завдань

Примітки

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Контроль проходження стажування:

№ зустрічі

Дата проведення зустрічі

Тематика зустрічі

Висновки зустрічі

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Висновок про проходження стажування: ______________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Особа, яка пройшла стажування                   _________(підпис)                    П.І.Б.__________________

 

 

 

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                                            Р.М.Щерба

 

dod.4-do-221-vd-27.07.2017baza-danih.doc [27.5 Kb] (завантажень: 9)

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua