Офіційний сайт Дрогобицької РДА » Доступ до публічної інформації » Розпорядження голови райдержадміністрації від 25 липня 2011 року №385

Розпорядження голови райдержадміністрації від 25 липня 2011 року №385

Автор: admin от 21-04-2013, 15:04

Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови районної державної адміністрації від 31.05.2011 №301

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №583 „Питання виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”, розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 24.06.2011 року №579/0/5-11:

1.Внести зміни та доповнення до розпорядження голови районної державної адміністрації від 31.05.2011 №301:

1.1. Додаток до Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Дрогобицька районна державна адміністрація, викласти в новій редакції  згідно з додатком.

1.2.  У пункті 6. цифри „15.06.2011” замінити на „30.07.2011”.

1.3.  Доповнити розпорядження пунктами 1.3 та 6.4 такого змісту:

1.3.1. „1.3. Порядок складення та подання запитів на інформацію (додається)”.

1.3.2. „6.4. Затвердити Порядок складення та подання запитів на   інформацію (додається)”.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова  районної  державної

             адміністрації                                                                      М.Д. СЕНДАК

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови

районної державної адміністрації

від  25 липня 2011рок

№ 385

 

 

ПОРЯДОК

складення та подання запитів на інформацію

 

1. Запит на інформацію подає фізична або юридична особа, об'єднання громадян без статусу юридичної особи розпорядникові інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або телефоном.

 

2. Письмовий запит може бути подано як у довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми.

 

3. Запит на інформацію повинен містити:

 

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

 

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

 

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

 

5. Запит, отриманий в усній або іншій формі (поштою,  факсом,  телефоном,  електронною поштою), оформляється відповідальним за доступ до публічної інформації за формою запиту на інформацію та реєструється.

 

6. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

 

8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

 

9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

 

Додаток

до розпорядження  голови

районної державної адміністрації

від 25 липня 2011року

№ 385

 

 

ДОДАТОК

до Порядку доступу до

публічної інформації,

розпорядником якої

є Дрогобицька районна

державна адміністрація

 

 

 

Розпорядник інформації       _____________________________________________  

                                                                                 (найменування розпорядника інформації)

Запитувач         __________________________________________________________          

                                                   (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,

                          ___________________________________________________________

                                      прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних

                        ___________________________________________________________

                                                   осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

                          ___________________________________________________________  

                                                        поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

 Прошу відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” надати

____________________________________________________________________

                                       (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

     Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

 

на поштову адресу     __________________________________________________

                                              (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

                                    ______________________________________________

                                                                                 будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу  _________________________________________________

 

телефаксом                   _________________________________________________

 

за телефоном                _________________________________________________

 

__________      ___________

       (дата)                            (підпис)

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua