Офіційний сайт Дрогобицької РДА » Сільське господарство » До відома сільськогосподарських суб’єктів господарювання та членів особистих селянських господарств

До відома сільськогосподарських суб’єктів господарювання та членів особистих селянських господарств

Автор: admin2 от 27-10-2015, 12:25
 (голосів: 0)

До відома сільськогосподарських суб’єктів господарювання та членів особистих селянських господарствРозпорядженням голови Львівської облдержадміністрації від 23.10.2015 № 651/0/5-15 затверджено Порядок та Напрями використання коштів обласного бюджету у 2015 році на виконання заходів Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового комплексу Львівської області на 2013-2015 роки (із змінами).

Відповідно до цього розпорядження надається фінансова підтримка сільськогосподарським юридичним, фізичним особам та фізичним особам-підприємцям за напрямками програм:

  • Підтримка та розвиток насінництва;

  • Підтримка галузі тваринництва та рибництва:

а) часткове відшкодування витрат пов’язаних із штучним осіменінням маточного поголів’я ВРХ у господарствах населення (яким надано статус гірських);

б) часткова компенсація вартості придбання племінних (генетичних) ресурсів ВРХ;

в) дотація за утримання корів молочного напряму продуктивності;

г) розвиток рибництва

- Розвиток сільськогосподарської кооперації;

- Кредитна підтримка виробників сільськогосподарської продукції (кредитна субсидія);

- Надання підтримка на розвиток органічного виробництва;

- Дотація на посів сільськогосподарських культур.

Для участі у програмах: Підтримка та розвиток насінництва, Часткова компенсація вартості придбання племінних (генетичних) ресурсів ВРХ; Розвиток рибництва, Розвиток сільськогосподарської кооперації; Кредитна підтримка виробників сільськогосподарської продукції (кредитна субсидія); Надання підтримки на розвиток органічного виробництва претендентам необхідно подати у Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації (м.Львів, пр.Чорновола, 4 к.2) наступні документи :

а) заявку, за встановленою Департаментом формою;

б) перелік документів, визначений відповідно до напрямів фінансової підтримки;

в) письмове зобов’язання повернути у місячний термін до обласного бюджету кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання.

Юридичні особи (крім бюджетних установ), які зобов'язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством, також подають:

- копію фінансової звітності за останній рік - Баланс (Звіт про фінансовий стан) форма № 1, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма № 2, складені за формою згідно з додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868;

- суб’єкти малого підприємництва – Баланс (форма № 1-м), Звіт про фінансові результати (форма № 2-м) Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва, складений за формою згідно з додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єктів малого підприємництва”, затвердженого наказом Міністерством фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25).

 

 

Для участі програмах: Дотація за утримання корів молочного напряму продуктивності; Дотація на посів сільськогосподарських культур претендентам необхідно подати в управління агропромислового розвитку Дрогобицької райдержадміністрації (м.Дрогобич, вул. 22 Січня, 37) наступні документи:

Дотація за утримання корів молочного напряму продуктивності

Дотація надається відповідно до Програми фізичним особам, які утримують 4 і більше корів, фізичним особам - підприємцям та юридичним особам, які утримують від 5 до 30 корів молочного напряму продуктивності станом на перше число місяця, що передує прийняттю документів.

Юридичним особам дотація надається в розмірі 1,0 тис. грн. за 1 голову ВРХ відповідно до вимог Програми. Розмір дотації для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців визначається Департаментом після одержання від управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій реєстрів про чисельність поголів’я корів в претендентів на утримання дотації з врахуванням обсягу виділеного фінансування на вказаний напрям підтримки та пропорційно чисельності поголів’я корів у претендентів на утримання дотації, але не більше 500 грн. на голову ВРХ.

Для отримання дотації фізичні особи-підприємці, фізичні особи подають в управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, довідку сільської, селищної, міської ради про кількість корів, які утримуються господарством станом на перше число місяця, який передує прийняттю документів, із зазначенням ідентифікаційного номера тварини, серії і номера паспорта.

Фізичні особи, які проживають на території міст обласного значення, подають документи в Департамент.

Для отримання дотації юридичні особи, подають в управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, звіт за формою № 24-сг (місячна) "Стан тваринництва на "___" ____________ 20__ року", затвердженою наказом Державної служби статистики України від 14.06.2013 № 181, станом на перше січня поточного року та перше число місяця, що передує прийняттю документів (завірені належним чином).

Рішення про надання дотації приймає управління агропромислового розвитку райдержадміністрації та подає Департаменту реєстр про наявність корів у фізичних осіб та реєстр про наявність корів у юридичних осіб, за встановленими Департаментом формами.

З обсягу виділених коштів на виконання вказаного заходу надається дотація юридичним особам в розмірі 1,0 тис. грн. за 1 голову ВРХ, решту кошти розподіляються на чисельність поголів'я, яке утримується фізичними особами – претендентами на участь у Програмі.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації відповідно до реєстрів про наявність корів у фізичних осіб та наявність корів у юридичних осіб та пропорційно до обсягу одержаної субвенції перераховують бюджетні кошти на рахунки суб’єктів господарювання та фізичних осіб, відкриті в банку.

У разі зменшення у одержувачів коштів поголів’я корів станом на 1 січня наступного року після одержання бюджетних коштів одержані бюджетні кошти повертаються до обласного бюджету у повному обсязі протягом одного місяця.

У разі вибуття станом на 1 січня наступного року корів з причини загибелі чи вимушеного забою, підтверджених актом обстеження територіального управління ветеринарної медицини Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, учасники Програми повертають до бюджету кошти, одержані на тварину, яка вибула.

Дотація на посів сільськогосподарських культур

Дотація відповідно до Програми надається сільськогосподарським підприємствам, які на поточний рік мають посіви жита озимого і ярого, гречки. Розмір дотації визначається Департаментом, але не більше ніж 500 грн. на один гектар посівів з врахуванням обсягу фінансів виділених на вказаний напрям підтримки.

Для одержання дотації претенденти на участь у Програмі подають управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації: звіт за формою № 4-сг “Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2015 року”, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 02.07.2014 № 206 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського господарства». У разі збільшення посівних площ після звітної дати звіт за формою №37-сг (місячна) "Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на 1 вересня 2015 року", затвердженою наказом Державної служби статистики України від 14.06.2013 № 181, з уточненням культур досіву у розділі “Трансформація посівних площ сільськогосподарських культур” (завірені належним чином).

Департамент встановлює розмір дотації на 1 га, проводить розподіл бюджетних коштів відповідно до зведених реєстрів та пропорційно до посівних площ, але не більше ніж 100 тис. грн. для одного суб’єкта господарювання.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій, пропорційно до обсягу одержаної субвенції, перераховують дотацію суб’єктам господарювання.

Для визначення учасників Програми управління агропромислового розвитку райдержадміністрації розпочинає приймання заявок та документів, що додаються до них, з дня оприлюднення цього оголошення, а закінчують 10 грудня поточного року.

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua